Tidligere ansatt begjærte Torget Restaurant og Hotel AS konkurs

Ansatte fikk ikke lønn eller feriepenger.
Onsdag behandlet Haugaland og Sunnhordland tingrett en konkursbegjæringen mot Torget Restaurant og Hotel AS.
Det var en tidligere ansatt som begjærte Torget Restaurant og Hotel AS konkurs.
Bakgrunnen var et krav på 104.195 kroner fra den ansatte.
Kravet ble i rettsmøtet redusert med 20.000 kroner som har sin bakgrunn i lønnskrav og feriepenger.

Ingen fra bedriften møtte til rettsmøtet.
Flere tidligere ansatte på hotellet hadde derimot møtt opp.

“Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn.
Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.
Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige.
Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 og §63 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede.”

Det skriver Haugaland og Sunnhordland Tingrett i sin kjennelse.

Skiftesamling etter konkursloven ble berammet til tirsdag 21. februar 2023 i Haugaland og Sunnhordland Tingrett
Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Det var Rogaland Avis som først omtalte saken.

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.  Les mer