Flere parkerer ulovlig – Politiet varsler kontroller

I forbindelse med gravearbeidet i Postvegen ved Coop Extra har det de siste ukene være omkjøring via Nessagada, Kanalvegen og Selvåg.
Langs denne omkjøringsvegen har det blitt satt opp midlertidige skilt med parkering forbudt og noen steder stans forbud.
Dette er for å lage passasje og gjennomkjøringsmuligheter for busser og lastebiler.
Dersom biler parkerer / stanser lang denne traseen blir det veldig vanskelig og tidvis ikke mulig å komme frem for store kjøretøy.

Et eksempel hvor det er stans forbudt er i Kanalvegen utenfor Kiwi / Apoteket.
SkudenesNytt har mottatt flere tips om dette, både fra førere av personbiler og av større kjøretøy.
– Det er ikke bare på stedet vist på bildet at dette er tilfelle. Det står daglig biler langs hele den aktuelle traseen som ikke overholder skiltingen, forklarer tipser som ønsker å være anonym.

Forskrift om kjørende og gående trafikk §17 nr. 1 (Lovdata)


Ingen unntak for denne regelen

I følge Statens Vegvesen er det ingen unntak fra stanseforbudene, slik som for parkeringsforbudene.
Man kan derfor ikke stoppe på slike steder for å eksempelvis plukke opp en passasjer, eller flytte noe tungt.
Enhver stopp vil være et brudd på regelen, og det er ikke rom for egen tolkning eller skjønn her.
Det vil altså ikke ha noen betydning om du selv mener at parkeringen din ikke er til hinder eller lignende.


Risikerer 900 kr i parkeringsgebyr

For overtredelser kan det ilegges et parkeringsgebyr.
Dette er eksempelvis der du har overtrådt trafikkreglene om parkering i kryss, på fortau, for nære eller på gangfelt, i sykkelfelt med videre.
Det samme gjelder om du parkerer i strid med skiltede stanseforbud eller parkeringsforbud. Gebyret er pr. 01.09.22 på 900 kroner.

 

Ber publikum om å ta kontakt
Etter hva SkudenesNytt erfarer er ikke politiet klar over denne problematikken.
SkudenesNytt kontakter kommunikasjonsrådgiver i Sør-Vest Politidistrikt Hilde Urdal Fløysvik som henviser videre til Odd Helge Åkset, seksjonsleder for forebyggende og patrulje på Karmøy.
Odd Helge Åkset sier at dette er ukjent for politiet, men dersom noen ser på dette som en utfordring kan de ta kontakt med politiet.

Er ikke dette en litt forsiktig måte å si at dette da er greit, om ingen klager ?
– Det er selvfølgelig ikke greit å bryte trafikkreglene uansett.
Politiet har dessverre ikke mulighet til å være alle steder på samme tid, og derfor er vi også avhengige av tips hvis det er ekstra utfordringer noen steder.
Det har vi ikke fått i dette tilfellet. Politiet oppfordrer publikum til å forholde seg til den midlertidige omreguleringen og skilting, avslutter Åkset.

Sør-Vest Politidistrikt sier at de hele tiden vurdere hvor de skal sette inn resursene di har tilgjengelig, og at de vil se om det må gjøres kontroller på den aktuelle strekningen.

 

Ekstra krevende for de store kjøretøyene
Gravearbeidene langs Postvegen gjør det ekstra krevende for bussene som nå må benytte omkjøringsvei.
Dette har vi kjent til lenge, og har hatt flere møter med aktørene for å forsikre oss om at dette skal gå bra.
Vårt inntrykk er at dette stort sett har gått greit, og at folk heldigvis respekterer de midlertidige skiltene med parkering forbudt og all stans forbudt.
Vi har også hørt at det i perioder er biler som står feilparkert og skaper problemer for bussene våre.
Vi har vært i dialog med politiet for å forsikre oss om at traseen er åpen, og vil kontakte politiet igjen dersom det viser seg at skiltene ikke blir respektert, sier kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus Morten Nesvik.

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.  Les mer