Lysløypen lar vente på seg – økte kostnader og utfordring med grunneiere

I mars 2019 skrev SkudenesNytt om at kommunen skulle lage lysløype rundt Almanamyrvannet, og at arbeide med ekspropriering var i gang.
Du kan lese saken her:

Så ble det stille.
SkudenesNytt har igjen tatt opp tråden og kontaktet naturforvalter i Karmøy Kommune Peder Christiansen for å høre hvordan det går med prosjektet.

Christiansen skriver i en epost til SkudenesNytt at på grunn av mange arbeidsoppgaver hos juristene i teknisk etat har kommunen måttet prioritere hardt mellom arbeidsoppgavene.
Kommunen har prioritert arbeid med erverv av eiendommer tilknyttet turvei på Vea. På grunn av dette har arbeidet med turvei på Almannamyr stoppet opp.
Prosjektet er absolutt ikke lagt dødt.

I desember 2021 vedtok kommunestyret i budsjettet å øke pengene avsatt til turvei på Almannamyr betydelig.
Dette var fordi dette turveiprosjektet i lag med turvei på Vea har dratt ut i tid, og at de dermed har vært gjenstand for en betydelig prisøkning.
I tillegg er det tatt med utgifter som ikke var beregnet tidligere, som søppelspann, rasteplass, teknisk plan med mer.
Politikerne prioriterte om midler fra turvei på Åkra og to turveier på Fastlands-Karmøy for å ha nok midler til Almannamyr og Vea.
Almannamyr var før budsjettvedtaket for 2022 budsjettert til 1.325 mill. kroner.
I budsjettvedtaket for 2022 ble prosjektets ramme økt til 7,950 mill. kroner. Dvs. en økning på 6,625 mill. kroner.

 

FOTO: SkudenesNytt / Arkiv

På spørsmålene om når oppstart av prosjektet blir eller når de ser for seg at lysløypa skal stå ferdig, henviser naturforvalter Christiansen undertegnede videre til juridisk rådgiver i Karmøy Kommune Helene Riisdal.

Riisdal skriver i en epost til SkudenesNytt følgende:
For å kunne realisere turstien må det først erverves nødvendig grunnareal.
Kommunen har tidligere tilskrevet alle grunneierne med forespørsel om frivillig avtale om avståelse av grunn.
Så langt har det dessverre ikke lykkes å få til frivillig avtale med alle grunneierne.
Vi vil fortsette arbeidet med grunnerverv i løpet av sommeren.
I den grad det ikke oppnås frivillige avtaler vil kommunen måtte ta stilling til om det skal foretas ekspropriasjon.
Jeg håper at dette vil være avklart i løpet av høsten 2022.

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.  Les mer