Solstad inngår samarbeid om havvind-tjenester

Solstad Offshore ASA (Solstad Offshore), Aker Solutions ASA (Aker Solutions) og DeepOcean Norway AS (DeepOcean) og har gått sammen om å opprette Windstaller Alliance.

Det nye partnerskapet tar sikte på å tilby verdens mest kostnadseffektive og komplette produkttilbud, fabrikasjon og marine tjenester innen havvind. Alliansen vil også forfølge andre offshore fornybare segmenter.

Windstaller Alliance vil kombinere de allerede veletablerte evnene og ekspertisen til de tre offshorelederne. Dette vil danne en integrert og svært fleksibel one-stop-shop-leverandør. Alliansen vil kunne tilby produktleveranser, fabrikasjonstjenester samt marine og undersjøiske operasjoner og tilhørende ingeniørtjenester innen offshore fornybar industri.

«Når det gjelder kompetanse, størrelse og aktivabase, er tilbudet til Windstaller Alliance sannsynligvis uten sidestykke på markedet. Imidlertid er det hvordan vi vil integrere og bli med i de tre selskapenes tilbud som vil skape den virkelige verdien for både operatører og oss leverandører, sier Lars Peder Solstad, administrerende direktør i Solstad Offshore.

Windstaller Alliance vil markedsføre de tre selskapenes tilbud, identifisere og forfølge forretningsmuligheter der de kostnadseffektivt kan kombinere teknologi, evner, erfaring og ressurser for å levere en enestående tjeneste til offshore fornybar sektor.

Windstaller Alliance har som mål å redusere mengden leverandørgrensesnitt, og derigjennom redusere teknisk og kommersiell prosjektrisiko samt gjennomføringstid gjennom bedre integrering av tjenester, prosjektledelse og utnyttelse av maritim eiendeler.

“Dagens forsyningskjede for offshore fornybarmarkedet er sterkt fragmentert og etter vårt syn suboptimalt når det gjelder effektivitet, kostnad, risiko og miljøavtrykk. Windstaller Alliance er i stand til å ta en integrert tilnærming der det er hensiktsmessig, samtidig som den låser opp verdi for både operatører og leverandører, samtidig som det reduserer det totale karbonavtrykket til offshore fornybare prosjekter, sier Guro Høyaas Løken, leder for Windstaller Alliance.

 

MARKEDSFØRENDE EIENDELER OG KOMPETANSEBASE
Windstaller Alliance har tilgang til en betydelig produkt-, produksjons- og marintjenesteportefølje med tilhørende ingeniør- og prosjektstyringsfunksjoner gjennom Aker Solutions og DeepOcean. Aker Solutions har også mer enn 15 000 ansatte og ekspertise i verdensklasse innen kompleks fabrikasjon av underkonstruksjoner for vindturbiner, inkludert fire toppmoderne verft og et bredt produkttilbud innen undervanns- og topputstyr.

Ocean -tjenesteleverandør DeepOcean legger til omfattende erfaring fra offshore fornybar energi, inkludert dedikerte eiendeler for fornybare markeder, inkludert grøftere og kabelreparasjonsspredninger. Selskapet tilbyr alliansen spesialiserte undervannsinstallasjoner og serviceløsninger for offshore fornybar energi gjennom 900 ansatte og mer enn 50 ROV -er.

Solstad Offshore, som har støttet installasjoner, drift og vedlikehold til havmølleparker siden 2009, bidrar gjennom en global tilstedeværelse med mer enn 3600 ansatte og en flåte på 90 skip tilgjengelig for alliansen.

 

ALLIANSETILBUD
Alliansemedlemmene vil samarbeide for å identifisere markedsmuligheter i fellesskap og bli enige om et enkelt tilfelle om hvilke muligheter og løsninger som skal forfølges. Det eksakte utførelsesomfanget og samarbeidsmodellen for et bestemt prosjekt vil bli satt opp basert på klientens preferanser og markedsforhold.

I forberedelsesfasen for marine operasjoner av offshore fornybare prosjekter, vil Windstaller Alliance levere ingeniørtjenester så vel som undersjøiske undersøkelser, inspeksjoner og forberedelser på stedet.

Alliansen kan også tilby produktleveranser som undersjøiske teknologier pluss fabrikasjon av underkonstruksjoner som bærer vindturbiner, pluss verftstjenester som logistikk, administrasjon og kranoperasjoner. Alliansen vil dessuten tilby tjenester for å optimalisere produktdesign fra et marint operasjonsperspektiv. I installasjonsfasen har Windstaller Alliance spesialkompetansen til å tilby grøfting og kabeloppleggstjenester, og for å utføre tauing, fortøyning, tilkobling og igangkjøring.

I driftsfasen av et offshore fornybart felt vil alliansen tilby IMR -tjenester (inspeksjon, vedlikehold og reparasjon), CSOV -er og vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte for offshore -strukturer.

“Windstaller Alliance kan også tilby prosjektstyringsfunksjoner. Vi tror vi har et ideelt oppsett for å rive eksisterende effektivitetssiloer, redusere prosjektrisiko og klientkostnad. Imidlertid vil vi selvfølgelig også tilby en fullt fleksibel leverings- og kontraktsmodell tilpasset kundenes behov. Forskjellen er at de kan få livsstilsstøtte på ett sted, sier Øyvind Mikaelsen, administrerende direktør i DeepOcean.

 

BÆREKRAFTIG FREMDRIFT
Windstaller har også skissert en forpliktelse til å nå et nullutslippsmål.

Som støtte for dette målet har Solstad Offshore, Aker Solutions og DeepOcean alle kunngjort mål om å kutte utslipp med 45-50 prosent innen 2030.

En tredjedel av DeepOceans flåte er beregnet på hybridkraft innen 2022, og selskapet vurderer en pilotoppgradering til hydrogenbrenselceller. Solstad Offshores flåte har i dag 15 fartøyer med batteri eller landstrøm, og selskapet forventer å oppgradere 30 prosent av sin 90-sterke fartøyflåte til hybridløsninger innen 2025.

Aker Solutions har imidlertid som mål å oppnå en reduksjon på 50% i utslipp innen 2030.

“Aker Solutions er en av få entreprenører som kan tilby komplette produktløsninger for havvindmølleparker, inkludert underkonstruksjoner og toppsider for vindkraftplattformer til havs, havbunnsløsninger og installasjon til havs. Sammen med alliansepartnerne er vi dedikert til å støtte offshore fornybar industri. Gjennom bruk av moderne, lavutslippsfartøyer og en rekke tjenester som er spesielt designet for markedet for fornybar energi, vil vårt største bidrag til industrien være å gjøre ting på en tryggere, smartere og mer bærekraftig måte, sier Stephen Bull, konserndirektør president for fornybar energi i Aker Solutions.

Windstaller Alliance vil være en ikke-inkorporert, allmenn eiendomsallianse, uten felleseie eller forpliktelser for fartøyer eller andre eiendeler, bortsett fra spesifikt avtalte prosjekter.

 

Dette skriver Solstad Offshore i en pressemelding torsdag morgen.

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...