Kristine fra Skudeneshavn ansatt som helsesjef i Karmøy

Kristine Tveit er ansatt som ny helsesjef i Karmøy kommune.
Hun kommer fra stillingen som forvaltningssjef i helse- og omsorgsetaten i kommunen.

Kristine er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor hun har tatt en høyere grad innen økonomi og administrasjon.
Hun har også tilleggsutdanning i blant annet jus og psykologi.
Hun har til sammen 25 års erfaring fra to departementer og fire kommuner. Hun er 49 år og bosatt i Skudeneshavn.

Helsesjefen har et overordnet ansvar for legevakt, kommunalt legesenter, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fysio- og ergoterapitjenesten, rus- og psykisk helsetjenester, barneverntjeneste og driftsavtaler med fastleger og privatpraktiserende fysioterapeuter.

– Helsesjefen har et bredt og viktig ansvarsområde, og det blir spennende og givende å få en sentral lederrolle innenfor dette arbeidet, sier Kristine Tveit som har et stort engasjement for utvikling av kommunen og helhet i tjenestetilbudet. – Jeg ser fram til å samarbeide med dyktige ledere og fagpersoner i virksomhetene for å sikre at innbyggerne i Karmøy skal ha gode, robuste og framtidsrettede helsetjenester.

Dette skriver Karmøy Kommune på sin nettside onsdag formiddag.

 

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...