Fullsatt kirke under innsettelse av ny sokneprest og diakon i Falnes

Gudstjenestene i Falnes Kirke har siden mars 2020 blitt regulert av retningslinjene fra regjering og helsemyndigheter.
Menighetsrådet og staben var også denne søndagen innstilt på å følge reglene om avstand og antall besøkende, men var svært i tvil om gjennomføringen, siden konfirmantene skulle presenteres, speiderne var invitert, ny sokneprest og diakon skulle innsettes og det skulle være høsttakkefest med kirkekaffe etterpå.
Etter regelverket kunne dette umulig kombineres uten at noen måtte gå hjem!

Prost Ove Sjursen mente i sin velkomsthilsen til menigheten at Regjeringen måtte ha visst om dette dilemmaet  siden de på kort varsel åpnet landet igjen denne helgen!

Hele gudstjenesten ble en fest, fra inngangsprosesjonen, via dramainnslag, samstemt  fellessang ledet av ungdommelig forsangergruppe og musikere, til preken og liturgi tilpasset hele aldersspekteret i menigheten.
Det nye flygelet var nystemt  etter orgelet, og organisten så ut til å trives i «bandet»!
Konfirmantene ble presentert og fikk utdelt hver sin Bibel til bruk i konfirmasjonstiden.

Temaet i drama, tekster og preken var at mennesket  trenger brød.
Både soknerest, diakon og resten av staben ved menighetskontoret ønsker å gi «åndelig mat» til barn, konfirmanter og voksne gjennom alt arbeid som gjøres i ulike sammenhenger.

Administrativ leder  OleThomas Fidjeland ønsket også at folk stikker innom nyoppussede kontorlokaler i «gamleskolen» i sentrum.

Leder i Falnes menighetsråd, Geir Dale leste opp innsettingsbrev fra biskop Anne Lise  Ådnøy, og i tillegg til han, samlet prosten og flere barn seg rundt de to som skulle innsettes i stillingene sine i en fin forbønnshandling.

Etter gudstjenesten kunne alle deltakerne samles i midtgangen til saft, kaffe og kaker og en hyggelig prat på mindre enn 1 meters avstand med et gratislodd i hånda, og de heldige vinnerne fikk med seg smaksprøver fra dekorasjonen som markerte høsttakkefesten.

Norge, inkludert Falnes menighet, er erklært åpnet!

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...