Syv kommuner har inngått avtale med Hillesland AS

Syv kommuner på Haugalandet har inngått avtale med Hillesland AS om leveranse av skolebøker. Karmøybedriften slo ut nasjonale konkurrenter. Ordfører Jarle Nilsen setter pris på at lokale aktører vinner frem – og at kommunen kan «handla hima

Ordfører Jarle Nilsen og innkjøpssjef Kristian Wikre tok turen innom Hillesland. De møtte daglig leder Magnus Hillesland som var i full sving med levering av skolebøker.

De har hatt det hektisk hos Hillesland med å levere ut bøker. Bedriften deltok i anbudskonkurransen hvor flere leverandører deltok. De siste åtte årene har en annen nasjonal leverandør levert skolebøker lokalt.

I anbudsrunden ble leverandørene målt på pris, servicenivå og miljø, sier innkjøpssjef Kristian Wikre i Karmøy kommune.
Den lokale bedriften Hillesland kom godt ut på alle punkt, sier Wikre.
I et miljøperspektiv ble bruk av el-biler for leveranse av bøkene lokalt et viktig moment.
I mars 2021 vedtok kommunestyret i Karmøy kommune ny innkjøpsstrategi.
Den peker på viktigheten av å legge til rette for lokalt leverandørmarked.

Det er flott at våre lokale bedrifter hevder i seg i konkurransen med nasjonale aktører, det gjør meg stolt, sier ordfører Jarle Nilsen. Han tok turen innom bokhandleren i det leveringen av skolebøker til barne- og ungdomsskoler på Haugalandet var i full sving. Ordføreren kan ikke få fullrost nok det å «handla hima» – og at det er mulig selv i store innkjøpsavtaler med nasjonal konkurranse. Det vitner om dyktighet i den lokale handelsnæringen, sier Nilsen.-Det er viktig for Karmøy kommune å være bevisst på de innkjøpene vi gjør og hvordan vi som kommune agerer til beste for det lokale næringslivet, sier ordføreren. Han viser til den vedtatte næringsstrategien som peker på kommunen sin rolle som profesjonell innkjøper og viktigheten av verdier som kommunen legger igjen hos eget næringsliv. I dag er verdiskapningen i Karmøy kommune 14 milliarder kroner, av den står kommunen for nesten 30 prosent. Dette betyr at alt kommunen kjøper og investerer har stor påvirkning på utviklingen av lokale arbeidsplasser, sier ordføreren.

Det er flott at våre lokale bedrifter hevder i seg i konkurransen med nasjonale aktører, det gjør meg stolt, sier ordfører Jarle Nilsen.

Dette skriver Karmøy Kommune på sin nettside fredag ettermiddag.

SkudenesNytt har vært i kontakt med daglig leder hos Hillesland AS, Magnus Hillesland som kan fortelle at dette var en viktig og stor avtale å få.
Det er jo kjekt at kommunene velger å bruke lokale leverandører.
Akkurat størrelsen på avtalen ønsker ikke Magnus å si noe om, men at skolene benytter seg mye av digitale løsninger begrenser jo behovet for bøker.
Hadde det vært for noen år siden ville avtalen vært mye større, men vi er veldig godt fornøyd med den avtalen vi har fått til nå, sier Hillesland.

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...