Politiet frigir navn etter dødulykken

Etter den tragiske trafikkulykka på Lie søndag ettermiddag kan politiadvokat Else Lokna fortelle til SkudenesNytt at politiet jobber fremdeles med å klarlegge hendelsesforløpet.
Jeg kan derfor ikke uttale meg om hva som har forårsaket ulykken, sier Lokna

Den avdøde føreren er Svein Erik Halleland.
Han var 53 år gammel og var bosatt Karmøy.
Han etterlater seg en ektefelle og flere barn, hvor av noen er mindreårige.
De pårørende har gitt ditt samtykke til at politiet kan frigi navnet.

Den andre føreren er alvorlig skadd og er under behandling ved Stavanger Univertsitetsykehus.
Det har på grunn av hans tilstand ikke latt seg gjøre å gjennomføre avhør av ham.

Politiet har ikke per i dag noen konkret mistanke om ruspåvirket kjøring.
Det er i lys av sakens karakter likevel naturlig at dette er en av hypotesene som det etterforskes ut fra.

Det er ikke gjort førerkortbeslag i saken.

Politiet ber om at personer som har sett selve ulykken eller foranledningen til denne tar kontakt med oss.
Dette gjelder også personer som har sett avdøde og/eller hans bil – en grå Skoda Roomster – mellom kl 15.00 og 15.40 på søndag.
Aktuelle personer bes ta kontakt med etterforskningsenheten v/Linn Tove Strand ved Karmøy lensmannskontor på telefon 02800.

Dette skriver politiadvokat Else Lokna i en pressemelding til SkudenesNytt tirsdag ettermiddag.

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...