Ber alle være med for å få bort giftig plante (VIDEO)

Planten LANDØYDA er dødelig giftig og situasjonen i Rogaland betegnes som alvorlig.
Så lite som 20g kan ta livet av en ellers frisk ku eller hest. Ser du LANDØYDA idag, vis ansvar, bli med på dugnaden. Det sier May Helen Høines Dale.
Ta på deg hansker, riv den opp med rota og stapp den oppi en pose eller søppelsekk og kast den i søppelet.

Rogaland bondelag som har starta kampanjen- fordi det har blitt et økende problem i Rogaland.
Det er viktig på denne tiden, da de er lette å dra opp med rota nå. Sprøyting nytter ikke nå når de er kommet i blomst, sier May Helen.

Vi i bondelaget oppfordrer alle til å ut og plukke idag- så vi håper mange stiller opp.
Vet ikke om organiserte grupper, men håper at ALLE tar rundt sitt hus.

 

Foto: E. Fløistad, Bioforsk

 

Landøyda er vanligvis en toårig til flerårig art og utvikler en flat rosett av blader i det første året, mens blomstring skjer i det andre året.
Hvis landøyda kuttes før blomstring, kan livssyklusen forlenges og arten blir da flerårig.
Stengelen er opprett og sterkt greinet ovenfor midten, grov, stiv og furete med brun-rød fargetone.
Bladene ved basis er stilkete og finnet med fjærdelte småblad som er utvidet mot spissen.
De øvre bladene er sittende, finnet med taggete småblad. Planten har smørgule blomsterkorger i flate halvskjermer.
Forekommer i natureng, beitemark og tørrbakke, langs skogkanter, veier og grøfter. Liker best sur, lettere sand-, grus- og moldjord.
Opptrer som ugras i eng og beite. Vanlig i kyst- og fjordstrøk til Sogn og Fjordane.
Planten er giftig for storfe og hest, men vrakes vanligvis av husdyrene.
Bekjempelse: Bør hogges av før frøsetting. Kan også bekjempes ved å grave opp rotstokken.

 

Bondelagsmedlem, Morten Dale forklarer.

 

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...