«Fri til å tjene»

ANDAKTEN: Dagens bibeltekst: 2 Mos 20,1-17

I bokhylla hjemme hos oss har vi noen bøker av svenske Magnus Malm. Den ene bærer tittelen: «Fri til å tjene».

Det er en tittel til å tygge litt på. Hvordan kan det å tjene ha noe med frihet å gjøre? Skulle det ikke være litt motsatt, at man slapp?

Boken starter med følgende setning: «Det største behovet i et kristent fellesskap er mennesker som vet at de er elsket av Gud.» Det setter oss på sporet.

For hva er frihet?

Et godt svar er: Å erkjenne på dypet at man er elsket av Gud. Å vite at Gud i sin kjærlighet tar imot oss med nåde og tilgivelse når vi bekjenner våre synder. Å vite at vår egentlige identitet er å finne hos ham som har skapt oss. Vi skal slippe å lete alle andre plasser. Det er frihet.

Som en parallell til sitatet fra boken, tror jeg det er rett å si: Det største behovet vi mennesker har er å vite at vi er elsket av Jesus Kristus.

Det er ikke en prestasjon, men noe som vi skal få lov til å la synke inn og ned i livene våre.

Du er elsket av Jesus Kristus.

Tror du det du leser?

Det er sant.

Det er også sant at Guds standard for menneskene ikke har endret seg. Hans gode ideal er ikke utydelig. Vi finner en sammenfatning i denne søndagens tekst (De ti bud, 2 Mos 20,1-17).

At vi mange ganger erfarer og må innrømme at vi kommer til kort, kan vi ikke bruke til å omskrive Guds ideal. Vi er ansvarlige for livene våre, og hans ønske og ideal står fast.

Like fast står hans evige kjærlighet til oss. Han vet at vi ikke klarer oss på egenhånd. Han vet at menneskelivet er sammensatt. Han vet at vi trenger å bli reddet. Han vet at vi trenger tilgivelse. Han vet – alt.

Han møter oss med sin nåde, omsorg og tilgivelse når vi kommer til ham med livene våre og forteller ham hvordan det står til. Ut ifra det kjærlighetens sted skal vi igjen få strekke oss etter hans ideal. Ikke for å høre til, men fordi vi ved troen allerede gjør det.

For Jesus Kristus har overholdt Guds standard for oss. Vi er frie. Frie til å tjene. Frie til å leve troen virksom i kjærlighet. Frie til å følge etter Jesus Kristus med alt vi er og har.

Tilbake til boken fra bokhyllen.

På en av de første sidene står det en vakker bønn. Den vender seg til ham som har makt til å sette oss fri.

La oss be.

Herre Jesus Kristus
du er utstrålingen av Faderens herlighet
La ditt ansikt lyse over meg
ditt ord bære meg
ditt navn beskytte meg
din kropp mette meg
ditt blod rense meg
din Ånd lede meg
ditt vesen gjenspeiles
i alt jeg er og gjør

Rune Richardsen
Sokneprest i Falnes menighet

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...