«Gud kjenner det i magen»

Splanknidzomai! Ja, faktisk: Splanknidzomai er ordet.

Det oversettes med inderlig medfølelse i dagens tekst (Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren, Matteus 18,21-35).
Det dreier seg om en indre følelse som er så sterk at den setter seg i magen.

Gud kjenner det i magen når vi oppriktig vender oss til ham og ber om barmhjertighet og tilgivelse.
Han har en inderlig medfølelse for oss og lengter etter å tilgi oss og gjenopprette relasjonen med oss.

Det finnes ingenting han heller vil, men finnes det noe som er for stort til å kunne bli tilgitt av Gud?

Lignelsen svarer nei: Den ubarmhjertige tjenerens gjeld – 10 tusen talenter – tilsvarer 60 millioner dagslønner.
Det er jo totalt ubetalelig for ham, men ikke for den barmhjertige herren hans.

Finnes det noe som kan frarøve oss tilgivelsen?
Lignelsen svarer ja: Vår egen ubarmhjertighet og smålighet kan stjele den fra oss.

Den ubarmhjertige tjeneren får kastet en annen i fengsel for en bagatellmessig sum.
Gjennom sin egen smålighet og ubarmhjertighet mister han tilgivelsen.

Vi er kalt til å speile Gud i møte med hverandre.
Til å kjenne det i magen når noen oppriktig vender seg til oss og ber om barmhjertighet og tilgivelse. Det er alvor.

Så skal vi ikke trå for lett og raskt frem og gjøre teksten en bjørnetjeneste.
Tilgivelse i møte med grove mellommenneskelige overtramp må ofte gjennom lengre prosesser og avklaringer før man kan nå et sted der tilgivelse er mulig.
Tilgivelsen kan heller aldri fremstå som et krav fra den som ber om det.
Om man når frem til tilgivelse, så er erfaringen at det ligger både frihet og helse i tilgivelsen for den som tilgir.

 

Da passer det godt å be Herrens bønn til slutt:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

 

Rune Richardsen
Sokneprest i Falnes

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...