Kontrakter på 1000 skipsdager til Solstadbåter

Solstad Offshore ASA er glade for å kunngjøre flere nye mellomfristede kontrakter og forlengelser av kontrakten.

PSV Normand Leader har fått kontrakt om å støtte et prosjekt utenfor Australia.
Kontrakten er planlagt å starte i 3. kvartal 2021 og gir utnyttelse for fartøyet gjennom 2021.

PSV Normand Tortuga har erklært opsjoner på å forlenge nåværende kontrakt til utgangen av 2021.
Fartøyet opererer i New Zealand.

PSV Normand Swift har fått kontrakt om å støtte Shell Brasil Ltda.
Kontrakten er planlagt å starte i 4. kvartal 2021.

PSV-ene Normand Sitella, Sea Spear og Sea Spark har fått kontrakt om å støtte en sesongbasert borekampanje utenfor Nordsjøen.
Oppstart vil være i juli 2021.

PSV-ene Normand Serenade og Normand Arctic har utvidet fartøyene til 4. kvartal 2021.
Begge skipene opererer i Norge.
Solstads ankerhåndterere som for tiden handler med spotmarkedet i Nordsjøen har fått tildelt flere prosjektkontrakter i 3. og 4. kvartal 2021.

Den totale faste varigheten av kontraktene er omtrent 1000 fartøydager, og det er muligheter for å forlenge kontraktene.

Dette skriver Solstad i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Du vil kanskje lese...