“Mitt siste innlegg som stortingsrepresentant”

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


Dette blir mitt siste innlegg på Stortinget. Det passer greit at saken er NTP. Gjennom snart 40 år som folkevalgt har dette vært en av hovedsakene for KrF og i Karmøy og Rogaland. Sett fra Nord-Rogaland og Sunn-Hordaland mener jeg dagens innstilling betyr et veiskille.

Denne delen av Norge ligger midt mellom storbyene Bergen og Stavanger/Sandnes. Jernbane er et fremmedord mellom Bokna- og Bjørnefjord, men regionen er unik med korteste vei øst-vest som nasjonal transportkorridor E134 til den sentrale østlandsområdet inklusiv Grenland.

Nord-Rogaland og Sunn-Hordaland er svært viktige næringsområder for norsk økonomi med de fremste innen datakompetanse, maritime tjenester, verftsindustri, oppdrettsanlegg, energiproduksjon og petroleumsindustri. Jeg vil peke på betydelige næringsklynger på Bømlo, Stord, Tysnes, innom Vindafjord, Haugesund, Tysvær og Karmøy. Nevner noen: Westcon, Fatlandsgruppen, Granberg Garveri, Omega, Hatteland, Stord Verft, Wartsila, Aibel, Hydro, Karmøy fabrikker, Gassco, Kårstø, Solstad offshoreselskap og rederiene i Haugesund. Dette er Vestlandet på sitt beste i tillegg til fiskeri og landbruk, høy verdiskaping, grunderånd og tiltakslyst; alt med sentral beliggenhet ved havet mellom storbyene med korteste vei østover.

Alle disse virksomhetene er helt avhengig av døgnåpen helårsvei over E134 Haukeli for hundrevis av trailere hvert døgn. Disse virksomhetene er også avhengig av full drift ved Haugesund Lufthavn, et prosjekt sammen med Haugaland Kraft som i seg selv viser stå-på-viljen i regionen. E134 og Karmøy flyplass er hovedkanalene i dag for handel, reiseliv, sikkerhet og trygghet. Sammen med Karmsund Havn IKS utgjør dette en samferdselssstruktur med et betydelig internasjonalt perspektiv med stor verdi for kystregionen. Jeg vil kraftfullt hevde at den nasjonale betydningen av regionen dessverre er underkommunisert.

I dag kan jeg se at dagens NTP-beslutning betyr ei gledelig ny for regionen. E134 utbedres østpå, her vestpå blir det ny tunnel ved Røldal, prosjektoppstart av Bakka-Solheim og ny vei til Karmsund Havn IKS. Når vi da i tillegg venter på E39 Rogfast mot Nord-Jæren vedtatt før jul og at Hordfast mot Bergen blir resalisert i framtiden- da tillater jeg meg å takke de øvrige partier som har forstått og støtter innstillingen.

Regionen er klar for nye utfordringer både over land, gjennom luftfart og mye mer last over sjø. Tenk bare på Haugaland Næringspark Gismervik med Norges største ferdigregulerte industriområde, med rikelig grønn vannkraft, kjølevann og dypvannskai.

Jeg vil samtidig rose lastebilnæringen, sjåførene, kommunene og velgerne som har presset på og vist tillit til KrF. Takk til næringsforeninger, bedrifter og organisasjoner som har bidratt saklig og seriøst for å få fram behov og fakta gjennom mange år.

Til slutt vil jeg særlig framheve og takke samferdselsmininster Knut Arild Hareide og hans dyktige stab. Regionen har ment at vi hadde et berettiget ønske og opplever at regionen er hørt, også i en krevende koronatid.

Til slutt vil jeg takke for alle tiltakene som gjelder Rogaland for øvrig. Tilskudd til fylkesveier, byvekstavtaler og rassikringsmidler Ryfylke. Noe vil alltid gjenstå, som for eksempel ny Karmsund bro, men det unner jeg nå andre å få gleden av å kjempe for videre.

Til slutt vil jeg takke presidentskapet og stab og folkevalgte kollegaer i Stortinget for godt samarbeid gjennom 7 år.

 

Skrevet av Geir Sigbjørn Toskedal, KrF

 

 

Lokal annonse :

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.  Les mer