Status for bygging av nytt sykehjem

Under onsdagens møte i Hovedutvalg helse og omsorg hadde prosjektleder Bjørn Kåre Ellingsen en orientering om status ved nye Skudenes Bu- og behandlingshjem.
Anbudskonkuranse er forlenget grunnet hackerangrep av Norlo`s servere.
Det har blitt noen forsinkelser i anbudsprosessen og videre fremdrift.

Prosjektlederen sier den nye tilbudsfristen er satt til 3.juni 2021.
Det vil da bli en evaluering av tilbudene, mellom 3-18 juni.
Kontraktsigneringen vil være 9.juli.
Avhengig av tilbakemeldingene fra anbudsvinneren, så blir byggestarten medio september 21.
Ellingsen forteller at om alt går etter planen skal bygget overtas 21.12.2022.

Til nå har vi gjort følgende, sier Bjørn Kåre Ellingsen:

  • Alle brukergjennomganger er utført
  • Alt tegningsunderlag for anbud er ferdig
  • Konkurranseunderlag er ferdig
  • Rammesøknad godkjent, som innebærer at Arbeidstilsynet har godkjent prosjektet
  • Beslutningspunkt 2. er godkjent i Rådmannens styringsgruppe
  • Anbud er lyst ut i markedet

Det kan komme forbehold og merknader fra tilbudere i konkuransen, som kan påvirke kostnad og fremdrift av prosjektet.
Den pågående smittesituasjon i samfunnet har, og kan fremover påvirke fremdriften i prosjektet.

Det vil ikke bli noen velværeavdeling med fotpleier, frisør etc. i nye SBBH slik de andre sykehjemmene på Karmøy har, opplyser Ellingsen etter spørsmål fra salen.
Om det vil tilbys denne type tjenester på rommene er noe Kommunen må se på.

 

 

Du vil kanskje lese...