Politiet varsler om “Operasjon Nettroll”

Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en samfunnsutfordring.
Det er alvorlig for dem som rammes og kan skape utrygghet.

 

Nettpatruljen
– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet.
I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir fremsatt på sosiale medier.
Vi har kalt prosjektet for Operasjon Nettroll, og Nettpatruljen Sør-Vest skal drifte dette prosjektet, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

– Det vil være frivillig for politikerne å være med i dette prosjektet, og uavhengig deltakelse i OP Nettroll oppfordrer vi alle som opplever potensielle lovbrudd på sosiale medier om å melde fra til politiet, sier Winge.

 

Forebyggende tiltak
Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten.
Vi har valgt oss ut Facebook som kanal i dette prosjektet, men vil presisere at vi ikke ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

Kommentarer som bryter – eller kan bryte – med straffeloven, vil bli vurdert av politiet.
– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere.
Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

 

 

Du vil kanskje lese...