KrF sikrer viktige gjennomslag i regjering

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir utrykk for skribentens meninger og holdninger.
Du kan selv sende inn leserinnlegg til SkudenesNytt på epost her eller til inboksen på Facebooksiden.


Familiene skal styrkes ikke styres, vi må ha et aldersvennlig samfunn og klimautslippene må kuttes for fremtidige generasjoner. KrF utgjør en forskjell. Jeg er stolt av KrF som nå har sittet med hånden på rattet i to år. Gjennom blant annet pandemi og en krise, har vi styrt landet trygt sammen med de andre regjeringspartiene.

Først og fremst sørger vi for mer valgfrihet til familiene, fordi familiene vet selv hva som er best for sin familie og hverdag. KrF i regjering har økt barnetrygden med 8.200 kroner for de med barn opp til 6 år. Vi har også sørget for å beholde kontantstøtten, fordi ikke alle barn er klare for å begynne i barnehage når de er ett år gamle.

En god barndom varer hele livet, ved å investere i barna investerer vi i fremtiden.
KrF har sikret betydelig økt støtte til de som ikke har rett på foreldrepenger. Vi har styrket prosjekt som hjelper utsatte familier som venter sitt første barn, «Familie for første gang».

Eldre er ressurssterke mennesker som sitter med mye kompetanse. Vi må ha et aldersvennlig samfunn og ta i bruk den resursen de eldre er. Videre har KrF i regjering bidratt til 2000 flere omsorgsplasser, slik at flere skal få oppleve en verdig alderdom.

Uten frivilligheten stopper Norge. Frivilligheten gjør en viktig jobb også for våre eldre, dette ser vi spesielt nå under pandemien. Jeg er derfor glad for at frivilligheten får økte midler til å drive det viktige arbeidet med å motvirke ensomhet blant våre eldre.

Kampen mot klimaendringene er en kamp for å sikre de som kommer etter oss en god klode å leve på. Jeg er opptatt av å utvikle vårt trygge og gode velferdssamfunn. For å klare dette må vi legge til rette for bærekraftig verdiskaping hvor vi inspirerer næringslivet til grønn omstilling, og vi må sørge for at kompetansen og teknologien vi har opparbeidet oss blir brukt i nyskapings-arbeidet.

Regjeringen har fremmet en rekke klimatiltak, og en av regjeringens største klimasatsninger er satsningen på fangst og lagring av CO2. Samlet sett skal de foreslåtte tiltakene gi en utslippsreduksjon på minst 50-55 prosent av klimagassutslippene allerede innen 2030.

Gjennomslagene KrF har fått de siste to årene viser tydelig at vi trenger et sterkt KrF. Vi skal fortsette å styrke familiene, jobbe for at alle skal få en verdig alderdom og vi vil bidra til å kutte klimagassutslippene.

Alf Magne Grindhaug
Varaordfører Karmøy og 3.kandidat til Stortinget for Rogaland KrF

 

 

Del dette:
Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...