Funn av levninger sendt til obduksjon

Fredag 1. nyttårsdag fikk politiet melding om funn av levninger av et barn i en kjeledress mellom Hålandsdalen og Syre.
Levningene er sendt til obduksjon.
Sør-Vest politidistrikt har bedt om bistand fra ID-gruppa i Kripos.
Målet er at en etterhvert kan si noe mer om både identitet og dødsårsak, sier seksjonsleder ved Karmøy lensmannskontor, politioverbetjent Linn Tove Strand.

Hun er imidlertid usikker på hvor lang tid det vil ta før en får flere svar.
Det er vanskelig å si noe om når det foreligger mer konkret informasjon, sier hun.

Kan stamme fra utlandet
Politiet har tidligere uttalt at hovedteorien er at levningene har drevet i land.
Vi jobber fortsatt etter den hypotesen.
Bekledningen som er funnet inni kjeledressen kan tyde på at dette dreier seg om en utenlandsk person, men dette kan vi ikke konkludere med nå.
Det er ikke meldt om savnede barn i vårt distrikt.
Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i denne saken, understreker politioverbetjent Linn Tove Strand.

Politiet har tidligere uttalt at funnet kan stamme så langt bort fra som fra den Engelske kanal eller Østersjøen.
Vi utelukker ingenting foreløpig. Politiet etterforsker saken.
Hvor lang tid det vil ta før man har et svar kan ikke Strand si noe om.

 

 

Du vil kanskje lese...