Svær kontrakt for tre Solstadbåter i India

Solstad Offshore ASA (“Solstad”) har fått en kontrakt med en stor internasjonal entreprenør for CSV-ene Normand Navigator, Normand Frontier og Normand Australis.
De tre fartøyene skal brukes til prosjekter på østkysten av India.
Kontrakten starter tidlig i første kvartal 2021 og har en samlet potensiell varighet på omtrent 450 fartøydager, i tillegg til mobilisering og demobilisering.
I tillegg har Solstad blitt tildelt en ny kontrakt med en stor internasjonal entreprenør for Normand Frontier, etter at prosjektet er fullført i India.

Denne kontrakten er i Australia og vil starte i 2. kvartal 2021, i en varighet opptil 3 måneder, unntatt mobilisering og demobilisering.
Videre har Solstad forhandlet frem og avtalt en tidlig løslatelse av Normand Frontier fra sin nåværende kontrakt med Ocean Infinity for å kunne gjennomføre kontrakten i India og Australia.

Den tidlige utgivelsen kommer når Ocean Infinity fortsetter overgangen til ubemannede og robotteknologier med introduksjonen av Armada-flåten. Solstad og Ocean Infinity har avtalt gjensidig fordelaktige vilkår for den resterende delen av den faste kontraktsperioden for Normand Frontier under hensyntagen til muligheten til å levere skipet på India og Australia-kontrakten, der Ocean Infinity forventes å levere både ROV og personell.

Dette skriver Solstad Offshore i en pressemelding torsdag ettermiddag.

 

 

Du vil kanskje lese...