Droner til politiet

Politiet blir nå styrket med droner. Er det lange kjøreavstander, men kanskje korte distanser i luftlinje, kan dronene være med på å redde liv!
KrF er tilfreds med at moderne teknologi tas i bruk i hele landet etter pilotprosjektet i 2019 med bakgrunn i regjerings strategi.
Dronene skulle i hovedsak brukes til åstedsdokumentasjon og forbedring av situasjonsforståelsen til politiet ved større hendelser, som festivaler og idrettsarrangementer.

Får bedre oversikt
Evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte i 75 prosent av oppdragene.
Dronene gjør at politiet raskere kan få oversikt.
Det nye politiet skal bruke ny teknologi for å bekjempe kriminalitet.

KrF er opptatt av at politiet skal ha nok og rett bemanning, godt utstyr og oppdatert kompetanse i forhold til kriminalitetsbildet, som er i stadig endring.
Nå må vi sørge for at responstiden senkes slik at politiet er nært og effektivt til stede.
KrF mener at droner, i tillegg til de nye politibilene som er på vei, er veldig viktig. Bemanningsmålet om 2 pr 1.000 innbyggere er også nylig oppnådd.

Utdanner 100 operatører – 6 til hvert politidistrikt
I første omgang skal hvert politidistrikt få mulighet til å utdanne seks operatører. I alt skal det utdannes rundt 100 droneoperatører i politiet Norge
Det er likevel opp til hver enkelt politimester å ta droner i bruk i sitt politidistrikt.

Dette skriver stortingsrepresentant for KrF, Geir Sigbjørn Toskedal i utenriks- og forsvarskomiteen i en pressemelding til SkudenesNytt tirsdag formiddag.

 

 

Du vil kanskje lese...