Alle får nye avfallsdunker

I 2019 vedtok Karmøy kommune en ambisiøs avfallsstrategi som innebære en rekke endringer fram mot 2025.
Våren 2022 planlegger kommune å rulle ut den nye kildesorteringsordningen.
Da vil alle abonnenter for nye avfallsbeholdere for matavfall, emballasje av glass og metall, papp/papir/drikkekartong og restavfall.

De nye beholderne blir utstyr med RFID-brikker. Da vil systemet lese av om beholderen har blitt tømt.
Det gir langt bedre kontroll og servicegrad, i tillegg til at det åpner for differensierte gebyrer. Sistnevnte betyr at de som produserer lite restavfall vil betale mindre enn de som produserer mye, sier Torbjørn Heggheim, virksomhetsleder renovasjon.

 

Nye helelektriske søppelbiler
Før de nye beholderne rulles ut, må kommunen ha nye renovasjonsbiler.
Vi trenger nye biler med 2 separate avfallskammer, slik at vi kan tømme matavfall og restavfall samtidig.
De nye bilene skal bli elektriske, som betyr at Karmøy kommune blir først ute i verden med helelektrisk innhenting av avfall.
Anskaffelsen har trukket stor nasjonal oppmerksomhet, og blitt trukket fram som et foregangseksempel på grønne anskaffelser.

-For å sikre kvaliteten på tjenesten uavhengig av vær og føreforhold, og for å sikre effektiviteten og kostnadseffektive løsninger for våre abonnenter, skal vi nå vedta ny renovasjonsforskrift.
Som del av dette arbeidet må også alle renovasjonsruter og hentesteder gjennomgås og delvis endres.
Det er en forutsetning at vi får gjennomført slike endringer før vi ruller ut den nye beholderparken, sier Heggheim.

Slik ser de nye søppelbilene ut


Store endringer ved Borgaredalen miljøpark

En annen stor endring, blir ombygging av Borgaredalen miljøpark.
-Dagens sorteringshall er for liten, innebærer flere HMS risikoer vi ønsker å redusere, og vi har ikke mulighet til å nå de nye kravene til materialgjenvinning uten vesentlige endringer, sier Heggheim.

Han viser til at kravet til materialgjenvinning øker sterkt de neste årene.
For Karmøys del betyr det at andelen av avfallet som sendes til materialgjenvinning må tre-dobles i løpet av relativt få år.
Noe av det ordner vi gjennom nye kontrakter, men vi kommer ikke utenom å bygge ny gjenvinningstasjon for innbyggerne i Borgaredalen.
Vi har utarbeidet et veldig spennende konsept som snart skal opp til politisk behandling før vi detaljprosjekterer, avslutter Torbjørn.

 

 

Du vil kanskje lese...