Politikerne i flertallspartiene er enige om budsjettet

Flertallspartiene (Ap, FrP, KrF, Sp, V) i Karmøy har i dag blitt enige om budsjett for Karmøy kommune for 2021.
Prioriteringene i vårt budsjett vil bli lagt frem samlet i formannskapsmøtet den 30.november, men vi ønsker allerede nå å gå ut med et par av justeringene vi står samlet om.

Vi velger å opprettholde driften ved Håvik skole.
Skolen har mange gode kvaliteter som vi ønsker å ta vare på.
Vi opplever en skole med et godt læringsmiljø, med dedikerte lærere og høy trivsel både blant elever og lærere.
Håvik skole og tilhørende idrettshall er sammen med barnehagen hjertet i en levende bygd.
Barnehage og skole er viktige faktor for attraktivitet og med vår prioritering legger vi til rette for utvikling og vekst i bygda.

Vi velger også å styrke arbeidet med psykisk helse blant ungdom ved å øke resursene til sosialpedagogisk rådgiving og helsesykepleier ved våre ungdomsskoler.

Sett i lys av den situasjonen landet vår er inne i med Covid19 vil det være uheldig å legge ytterligere belastning på våre innbyggere kommende år.
Stadig flere av våre innbyggere lever med en usikker arbeidssituasjon og trenger mer enn noen gang forutsigbarhet rundt sine utgifter.
Derfor velger vi å ikke øke eiendomsskatten i 2021.

Dette skriver følgende i en pressemelding fredag ettermiddag.

Svanhild Irene Lygre Andersen (Ap)
Rune Midtun (FrP)
Tor Asle Grønningen (Sp)
Asbjørn Eik-Nes (V)
Alf Magne Grindhaug (KrF)

 

 

Du vil kanskje lese...