Eventyrland i barnehagen

Fladaberg FUS barnehage har i flere år hatt en tradisjon om at når november kommer så lager de i stand eventyrsti i skogen bak barnehagen der de ansatte dramatiserer og spiller ulike eventyr.
2020 er annerledesåret der de fleste må tenke nytt og ikke minst så har det blitt viktigere enn noen gang å tenke på at man må holde avstand til hverandre.
Barnehagene og barna er intet unntak, men de er kanskje de flinkeste av oss, sier Christian Stave Nornes, pedagogisk leder ved for avdelingen Villvetter.

Det startet som et prosjekt der vi ønsket at barna i barnehagen skulle få en kulturell opplevelse.
Vi lage da et opplegg inne i barnehagen på dagtid, der barna fikk være tilskuere og fikk se teater om ulike eventyr de hadde hørt fra bøkene.
Dette var noe som falt i smak hos både barna, men det tente også en skuespillerspire i mange av de ansatte.

Andre året flyttet vi det ut i skogen bak barnehagen, hvor vi la mye arbeid ned i kulisser, lyssetting og stemningen en novemberettermiddag fører med seg.
Da ble barna sammen med foreldre, søsken og besteforeldre invitert til forestilling.
Mange gledet seg og møtte forventningsfulle opp ved barnehagen.

Mange og lange kvelder
I flere måneder på høsten arbeider de ansatte lange kvelder for å planlegge “årets show”.
Kontor og boder blir fylt opp med rekvisitter. Kostymer og kulisser lages.
Ektefeller og noen foreldre bidrar med praktiske gjøremål for å bli klar.
Det har bare blitt slik at man “bygger på” showet for hver år, sier Christian.
Vi gjør dette for at vi ser hvor kjekt barna synes det er.
Flere vikarer som har jobbet i barnehagen tidligere tar kontakt å lurer på om de kan være med i forestillingene.
Også barn som har sluttet i barnehagen og begynt på skolen har blitt hentet som statister som troll, nisser eller andre roller.
På det meste har vi hatt 6 forestillinger på en dag, men rart nok blir bare forestillingene bedre og bedre til flere vi har, sier Nornes.
Det gir oss så mye at vi egentlig ikke tenker så mye på alt arbeidet som er lagt ned, heller ei på hvor slitne vi er…. før etterpå.

 

Ulike rom er ulike scener
I år har vi måttet gjøre mye av opplegget annerledes.
Nå har vi tatt forestillingen tilbake inn i barnehagen, hvor ulike rom er ulike scener, siden hver avdeling kun får ha forestilling for sine barn.
De yngste barna møter forestillingen om de tre bukkene bruse og det skumle trollet.

 

De mellomste barna får oppleve eventyret om “Gullhår og de tre små bjørnene”.

 

De største barna blir tatt med inn i “Pippi Langstrømpe” og “Emil”`s verden.

Nornes håper at de kan flytte forestillingen tilbake til skogen til neste år, og han forteller at de har flere tanker i hodene på hvordan de kan utvikle konseptet videre, uten at han vil røpe for mye om det.
Blir det for stort og omfattende og proft, så mister det nok noe av nerven og sjarmen vi det nå.
Det er jo for å kunne gi barna en flott opplevelse vi gjør det, avslutter Christian.

 

 

Du vil kanskje lese...