Tviler ikke på at det blir sykehjem i Skudeneshavn, men…

Karmøylista er ikke i tvil om at et nytt sykehjem kommer i Skudeneshavn i tråd med kommunestyrevedtaket fra 17. desember 2018.
Men på grunn av stor usikkerhet og forskjellige signaler fra politisk ledelse og administrasjonen om hva det nye bygget skal inneholde, ønsker vi å få innsyn i plantegningene, sier Susan Borg (KL) til SkudenesNytt.

Vi er opptatt av at vedtaket følges iht. intensjonen om synergieffekten av flere tjenester under samme tak.
I helse og omsorgsutvalget 15.okt. ba vi derfor om at alle planer blir framlagt for utvalget i neste møte før prosjektet blir sendt ut på anbud.
Et enstemmig utvalg støttet dette, sier Susan.

 

Vedtak fra kommunestyret 17.12.18
Knutsen (KrF) foreslo på vegne av samarbeidspartene Ap, KrF, Sp og V: Kommunestyret vedtar oppstart av oppføring av 100 nye heldøgnsomsorgsplasser som tidligere vedtatt i plan for heldøgnsomsorgstjenester i Karmøy kommune.

  1. Herav oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i Skudeneshavn.
    Det legges til grunn at det også skal være minst 18 dagplasser, base for hjemmetjenesten og fortsatt drift av omsorgsboliger i alderspensjonatet i Skudeneshavn.

 

Siden utvalget ennå ikke har fått sett plantegningene, er Karmøylista bekymret for at vedtaket kan ha blitt misforstått.
Slik at base for hjemmetjenesten og Dagsenteret ikke er prosjektert inn i nybygget.

For hjemmetjenesten her sør, og for oss er det avgjørende at garderobesituasjonen i hjemmetjenesten blir ivaretatt ift. arbeidsplassforeskriftene.
Vi ser frem til møte i Hovedutvalg helse og omsorg i november, avslutter Borg.

 

 

Du vil kanskje lese...