Avslutter kontrakten for Normand Maximus

Det vises til Solstad Offshore ASAs (“SOFF”) børsmelding datert 17. september 2020 der det ble gitt beskjed om at Saipem (Portugal) Comercio Maritimo (“Saipem”) tidlig hadde sagt opp kontrakten med “Normand Maximus”.

Tidscharteret for “Normand Maximus” ga Saipem rett til å avslutte charterpartiet for bekvemmelighet mot betaling av et tidlig termineringsgebyr til SOFFs heleide datterselskap Normand Maximus Operations Limited (“SOFF-datterselskapet”) som disponent eier av “Normand Maximus”.
Oppsigelsestiden for oppsigelsen i henhold til tidscharteret er 45 dager, noe som betyr at oppsigelsen av tidscharteret vil tre i kraft og at skipet leveres på nytt 2. november 2020. Termineringsgebyret er på omtrent USD 44 millioner. Normand Maximus er finansiert under en økonomisk leieavtale inngått mellom Maximus Limited som eier av “Normand Maximus” og SOFF-datterselskapet som bareboat-befrakter.

SOFF eier en eierandel på 25% i leasingselskapet Maximus Limited.
Den finansielle leieavtalen er garantert av SOFF og inkluderer vanlige forskuddsbetalingshendelser og misligholdte avsetninger.
Disse kan bl.a. kreve at SOFF-datterselskapet kjøper fartøyet hvis SOFF-datterselskapet ikke er i stand til å sikre ny ansettelse for fartøyet.
Fartøyet er et av de største og mest sofistikerte fartøyene innen sitt segment, og SOFF forventer at fartøyet vil bli engasjert i nye prosjekter innen rimelig tid.
SOFF og SOFF-datterselskapet utforsker markedsmulighetene og er nå i dialog med leasingselskapet Maximus Limited for å bli enige om en løsning for den finansielle leieavtalen med tanke på Saipems tidlige oppsigelse.
Det forventes ikke at gjennomføringen av restruktureringen av SOFF-konsernet som skal behandles av selskapets generalforsamling 20. oktober 2020 vil bli påvirket av avslutningen av timecharterkontrakten.

Dette skriver Solstad Offshore i en pressemelding torsdag ettermiddag.

 

 

Du vil kanskje lese...