Gir seg etter 38 år

Etter 38 år ved Skudenes helsestasjon er nå tiden inne for Arnfrid Mossige Vårvik å tre inn i pensjonistenes rekker.
Onsdag 30.september er siste arbeidsdag for helsesykepleieren.
Fredag ble hun hedret av kollegaer og ledere for helsestasjons- og skolehelsetjenesten med blomster, gaver og gode ord.

Arnfrid er den i helsestasjons- og skolehelsetjenesten med lengst fartstid.
Siden hun som nyutdannet helsesøster flyttet til Skudeneshavn i 1982, har Arnfrid hatt sin faste arbeidsplass i Skudeneshavn.
Organiseringen har endret seg mange ganger i løpet av disse nærmere 40 årene.
Hun har vært helsesøster, distriktsleder og fagansvarlig i Skudeneshavn. I 2019 skiftet hun tittel til helsesykepleier som følge av den nasjonale vedtatte navneendringen.

Det er mest vemodig, men også greit å “slippe” krevende oppgaver som f.eks barnevernssaker, sier Arnfrid og fortsetter med at hun vil savne kontakten med alle familiene, barna og kollegaene, men det skal bli godt å få mer tid til hus, hjem, familie og venner.
Jeg gleder meg til å ta opp igjen flere hobbyer som har ligget brakk en stund.
Arnfrid er spent på og håper ikke det blir et stort tomrom når hun nå slutter i jobber, men at dagene fortsatt blir meningsfulle.

Etter så mange år. Er du redd for å la andre overta ?
Jeg er redd “de” ikke passer godt nok på Skudenes Helsestasjon. Jeg tror den enkelte bruker får et godt tilbud, men jeg redd for sammenslåing og flytting nordover.
Vi på grasrota har lite vi skulle sagt dersom det kommer forslag om nedleggelse for å spare penger.

Arnfrid forteller at hun skulle ønske fødselstallet her sør på Karmøy kunne vært stigende, slik at det kan være med å sikre god drift videre i Skudeneshavn.
Dette er ikke noe vi kan gjøre så mye med, men flere “småfolk” hadde vært kjekt.
Jeg ønsker at plassen skal ha så mange arbeidsplasser og offentlige tjenester som mulig, slik at folk blir boende her, sier helsesykepleieren.

Det har nok vært en del episoder som Arnfrid ser tilbake på.
Uhell og rare ting skjedde, elever stakk av fra vaksinering eller «streker», noen besvimte og “ramla” på golvet.

Det er rart å se tilbake på «Helserådet» som hadde møte på helsestasjonen og det var satt frem askebeger på bordet.
Legesenteret hadde på 80-tallet 4 leger, inkludert  turnuskandidater, i tillegg arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor.
Vi formidlet kontakt med bankene for utlån av bilsete, mimrer Arnfrid.

Jeg håper de har opplevd det trygt og at det har vært lav terskel for å ta kontakt, at vi ga foreldre og barn det de hadde behov for, svarer Arnfrid på spørsmålet om betydningen av hennes stabilitet i jobben på helsestasjonen gjennom alle disse årene.

Sekretær Anne Lise V. Larsen, helsesjef Aslaug Irene Skjold

 

Kollegaer i mange år: Janne Martinesen og Aud Røyland

 

Hva skal du nå fylle dagene med ?
Rydde, levere til gjenbruk, trena/går tur, stelle i hagen/drivhuset,  bake, sy, strikka, lage foto-bøker og systematisere en stor digital bildesamling.
Ha bedre tid til å treffe slekt og vener, tid til å stoppe og snakke med de jeg møter.
Jeg trur det skal gå bra, men er spent, for det blir stor overgang.
Jeg har fått kontrakt på fortsatt arbeid en dag i uka, så bråstopp blir det likevel ikke, avslutter Arnfrid.

Kontoret for siste gang

 

En trygg og stabil arbeidsplass der mange Skudenesbuer har vært innom

*Foto tatt av:  Aslaug Irene Skjold, Monika Fjell og Arnfrid M. Vårvik

 

 

Du vil kanskje lese...