Busstreiken fortsetter – rammer skoleelevene

Som kjent pågår det en streik blant bussjåførene flere steder i landet.
Fra lørdag ble streiken utvidet til å også gjelde Rogaland. Dette påvirker så å si samtlige ordinære bussruter og skoleruter i Rogaland.

Skolebussavgangene i Karmøy er fra mandag 28. september innstilt som følge av streiken.
Mange av våre elever kommer seg da ikke på skolen med ordinær skyss.

Foresatte i Karmøyskolen oppfordres til å sørge for at elevene kommer seg til skolen på andre måter.
Noen elever kan kanskje sykle med medelever eller foresatte, og andre har kanskje mulighet til å kjøre barna til skolen.
Biler kan bruke droppsoner til buss i tillegg til droppsonene ved skolene.
Dersom elever får utfordringer med å komme til skolen som følge av streiken, så ta kontakt med den enkelte skole.

Streiken vil ikke påvirke tilrettelagt skyss med taxi.
Derimot vil elever som får “skyss til skyssen” med taxi ikke få et tilbud , da det ikke er et busstilbud å korrespondere med.
Der taxi normalt erstatter buss, vil taxi kjøre etter det vi har fått av informasjon.

Dette skriver Karmøy Kommune på sin nettside.

Tilbyr digital undervisning
Rektor ved Skudenes Ungdomsskole, Nina Wareberg skriver i en melding til SkudenesNytt at de elevene som ikke på noen måte kommer seg til skolen oppfordres til å følge med på de vanlige undervisningsoppleggene som lærerne legger ut på showbie/ teams.


Ingen kontakt mellom partene

Arbeidstakersiden etterlyser et nytt tilbud fra arbeidsgiversiden én uke etter bruddet i bussmeklingen.
Fellesforbundet sier at de har både lyd og strøm på telefonen, og at det bare er å ta kontakt, mens Yrkestrafikkforbundet etterlyser at arbeidsgiversiden nå kommer på banen med et akseptabelt tilbud slik at streiken kan bli avsluttet raskt, og at færrest mulig uskyldige blir rammet.

 

 

Du vil kanskje lese...