Byggestart er planlagt sommeren 2021

Mange lurer nok på hva som skjer, eller når det skjer noe videre med byggingen av det nye sykehjemmet i Skudeneshavn.
Prosjektleder Bjørn Kåre Ellingsen i Karmøy Kommune skriver følgende i en epost til SkudenesNytt:

Prosjektet er nå midt i prosjekteringsfasen hvor vi nå detaljerer funksjonene og kvaliteten iht. en totalentrepriseløsning for uteområder, byggets fasader og innvendig i bygget.
Her har også brukerne med representanter fra Eldrerådet, Mennesker med nedsatt funksjonsevne og Brukerrådet for institusjoner deltatt, i tillegg til andre interne representanter fra Helse og omsorgs etaten, Hovedverneombud, Byggforvaltning med flere.
Det er planlagt at prosjekteringen skal være ferdig desember 2020.

Deretter skal prosjektet opp til ny beslutning hos Rådmannens styringsgruppe, hvor det tas en kontroll på at prosjektet har valgt / prosjektert den løsningen vi ble enige om med overordnet utgangspunkt i at prosjektet skal leveres innenfor prosjektets budsjettrammer.
Når Rådmannens styringsgruppe har besluttet å gå videre, så vil den valgte løsningen gå ut i en anbudsfase som er planlagt å vare frem til mars / april 2021.

Byggestart er planlagt sommer 2021 og ferdigstillelse av nye Skudenes Bu og behandlingsheim innen utgangen av 2022.

 

 

Du vil kanskje lese...