Nå øker Haugaland Kraft nettleien

1.oktober 2020 justeres nettleien. For en husholdningskunde vil fastleddet øke med kr 58,33 pr måned.
Samtidig vil energileddet – prisen på bruk av strøm, reduseres fra 48,7 øre/kWh til 48,4 øre/kWh. Alle prisene er inklusiv merverdiavgift.

For en gjennomsnittsbolig vil dette utgjøre ca 640 kroner pr. mnd.

Nettleie er det du betaler for å få transportert strømmen fra kraft­produsenten og hjem til deg, samt skatter og avgifter til staten.
Den skal blant annet dekke drift og vedlikehold av strøm­nettet lokalt og sentralt for å opprett­holde leverings­sikkerheten av strøm.
De siste årene har leverings­sikkerheten ligget på 99,99 prosent.

Inntektene for nettselskapet er fastsatt av myndighetene gjennom en inntektsrammemodell som gir føringer for hvor mye nettselskapet kan ta inn i nettleie.
Den skal sikre nettselskapet en rimelig avkastning på investeringene samtidig som man har incentiver til effektiv drift.
Inntektsrammen til Haugaland Kraft har økt de siste årene som følge av økt elektrifisering i samfunnet og omfattende oppgradering av strømnettet for å opprettholde leveringssikkerheten.

Også for næringsvirksomheter økes nettleien fra 1.oktober.
Dette skriver Haugaland Kraft på sin nettside, mandag ettermiddag.

Du vil kanskje lese...