Tilbyr å kjøpe tilbake gjeld gjennom omvendt auksjon

Det vises til børsmeldinger 31. mars 2020 og 8. mai 2020 angående den økonomiske restruktureringen av Solstad Offshore ASA og dets datterselskaper (sammen referert til som “konsernet”).

Som en del av den økonomiske restruktureringen av konsernet, har SOFF i dag tilbudt å kjøpe inntil 966.951.645 kroner av konsernets utestående gjeld inkludert påløpt rente per 31. mars 2020 fra visse av kreditorene, inkludert obligasjonseiere i SOFF og Solship Invest 1 AS, for et samlet kontant vederlag på inntil 69 millioner kroner.
En potensiell tilbakekjøp vil bli gjennomført som en omvendt auksjon, der SOFF vil kjøpe tilbake gjeld som er tilbudt til de laveste prisene først og deretter kjøpe tilbake gjeld anbudt til høyere prisnivå (alltid velge de laveste prisene først) til nominelt mål gjeld som skal kjøpes tilbake er anskaffet.

Følgelig kan tilbakekjøpet fullføres til forskjellige priser.
Tilbakekjøpstilbudet er fullt garantert til en pris på 69 millioner kroner.
Tilbakekjøpstilbudet vil skje fra 9. og 16. september 2020.
Resultatet av tilbakekjøpstilbudet forventes kunngjort en handelsdag etter utløpet av anbudsperioden (dvs. 17. september 2020).
Tilbudet til kreditorene er vedlagt denne børsmeldingen og er også tilgjengelig på www.stamdata.no.

Dette skriver Solstad i en pressemelding onsdag formiddag.

 

 

Du vil kanskje lese...