Tragedien utenfor Skudenes, 10 April 1940

Dagen etter det tyske angrepet på Norge i 1940 var det dramatiske hendelser i havområdet like sør for Skudeneshavn.

Tyske styrker hadde overfalt Norge dagen før, og flere tyske marinefartøy var på vei nordover langs vest-kysten («Operasjon Weserübung» og «Harmut»).
Samtidig var det flere britiske marinefartøy i området. Ledelsen i den britiske marinen hadde mottatt rapporter om den tyske invasjonen i morgentimene 9. april.

Allerede den 5. april hadde Kommandøren av ubåtene til Royal Navy, Vise-Admiral Max Horron, beordret alle tilgjengelige skip til havs ifølge operasjon “Wilfred”.
Britene forsøkte å forhindre at jernmalm transporten fra Narvik nådde Tyskland.
De tvang frakteskipene lenger ut i Nordsjøen hvor britene kunne overta kommandoen.

Viseadmiral Horron beordret løytnant W. Haselfoot ombord ubåten HMS Thistle til å sette en nordøst kurs mot Stavanger og angripe tyske styrker.

 

Lokalitet fra siste kommunikasjon med HMS Thistle

 

Senere på dagen den 9. april oppdaget HMS Thistle en tysk ubåt ved overflaten like sør for Skudeneshavn i området 59o00’N, 05o10’Ø.
Den tyske ubåten var «U-4» under kommando av Førsteløytnant Hinsch.
U-4 hadde sin base i Wilhelmshaven og hadde kommet sørfra langs Jærkysten inn mot Boknafjorden og Stavanger.
HMS Thistle gikk til angrep med to torpedoer.
Begge mistet målet. To nye runder med torpedoer ble utløst.
Alle fire var nær målet men traff ikke. En av torpedoene var innen ti meter fra U4.
Den tyske ubåten senket seg i havet og begynte jakten på HMS Thistle.’

 

Den tyske U4 ubåten

Løytnant W. Haselfoot signaliserte tilbake til Vise-Admiral M. Horron for a si at han kun hadde to gjenværende torpedoer og at han skulle sette kursen mot Stavanger.
Straks etter ga Vise-Admiral M. Horron en ny ordre.  Istedenfor å gå mot Stavanger skulle han fortsette å patruljere området sør for Skudeneshavn.

Dette var den aller siste kommunikasjonen som skjedde med HMS Thistle.
U4 oppdaget HMS Thistle og jaktet etter den i flere timer.
Vi vet ikke om britene visste at de var jaktet.

Grytidlig den 10. april, klokken 02:13, lokaliserte tyskerne HMS Thistle ved havoverflaten.
De klarte å snike seg nærmere.  To torpedoer var utløst fra 60 meter avstand.
Den første torpedoen mistet målet. Like etter ble HMS Thistle truffet av den andre torpedoen (en magnetisk G7e torpedo).
En voldsom eksplosjon senket HMS Thistle.  Femtitre sjømenn mistet livet.

HMS Thistle var den første allierte ubåten som ble senket av tyskerne.
U4, som var en eldre type ubåt, ble senere (1 juli 1940) flyttet til Østersjøen som en treningsubåt for tyskerne.

Etter krigen ble det britiske mannskapet på HMS Thistle hedret med et minnesmerke i «Chattham Naval Memorial» i «the Great Lines Heritage Park i England.


Skrevet av Gary Isaksen

 

Om du har en spennende historie fra fortiden.
Ta kontakt med SkudenesNytt og fortell din historie.

 

 

Du vil kanskje lese...