Endring i levering av post i postkasser

Antall brev som sendes har falt fra toppåret i 1999 og frem til i dag med 70%.
Helt konkret betyr det at postbudet leverer i gjennomsnitt kun 3 brev per postkasse i uken.
Det er derfor ikke bærekraftig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postlevering, og vi går derfor over til levering annenhver dag fra 7. juli.
Dette er også i tråd med den nye postloven som Stortinget vedtok i 2019.

Dette skriver Posten på sin nettside.

  • Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka.
    Gjelder også for deg som har landpostbud.
  • Har du postboks leverer vi alle virkedager; mandag–fredag.

For deg som bor i Skudeneshavn og har postnummer 4280 vil postlevering foregå på følgende dager / datoer de neste 2 ukene.

Neste leveringsdag i morgen onsdag 8. juli

Leveringsdager de 2 neste ukene

  • i morgen onsdag 8. juli
  • fredag 10. juli
  • tirsdag 14. juli
  • torsdag 16. juli
  • mandag 20. juli

Aviser

Aviser distribuert av Posten leveres annenhver dag. Har du postboks, leveres avisen alle hverdager.

I områder der det ikke er egne avisruter, har Posten inngått avtaler for å distribuere avisene.
Dette betyr at Posten vil distribuere aviser mandag–fredag til alle abonnenter i områder definert av Samferdselsdepartementet.

 

 

Du vil kanskje lese...