Bekymret for legemangel i Skudeneshavn

Hovedutvalget helse og omsorg vedtok på møte 29.april å gi lege ved Skudeneshavn legesenter Jan Ove Høie godkjenning til å flytte sin legehjemmel fra Skudeneshavn til Åkra.
Karmøylista stemte imot for dette vil medføre en vesentlig svekkelse av legedekningen på sør-Karmøy.
Det handle også om signaleffekten av at nok en tjeneste blir flyttet nordover, sier Susan Borg til SkudenesNytt.
Fra høsten starter fastlege Høie sin praksis på Åkra. Dermed blir mister Skudeneshavn nok en lege.
Det ble klart etter at hovedutvalg helse og omsorg gikk inn for å flytte hjemmelen til Åkra, sier Borg.

Susan Borg frykter for hva dette vil bety for de som bor i Skudeneshavn, spesielt de eldre.
Mange av disse kjører ikke selv, og da avhengig av andre til å kjøre seg.
Mange av dem har også vanskeligheter med å reise med buss.
Men det handler også om signaleffekten som en sprer ut, sier Borg, og viser til flere andre institusjoner som er flyttet vekk fra Skudeneshavn.
Når dette nå skjer vil det bare være to leger igjen i Skudeneshavn, der den ene nærmer seg pensjonsalder.
Jeg frykter at Skudeneshavn kan sitte igjen med bare en lege, sier Susan.
I hovedutvalget la hun frem forslag om at flytting av legehjemmel godkjennes når ny lege er på plass, noe som ble nedstemt.

Karmøy kommune har lenge slitt med å rekruttere nok leger.
Jeg forstår at det da er vanskelig å si nei når en lege ønsker å flytte innad i kommunen.
På den ene siden så vil en beholde så mange leger i kommunen som mulig, men på den andre siden så blir det en skjev fordeling.
Jeg føler at altfor mye blir ofret på fagmiljøets alter.
En har jo ikke rett på fastlege i egen sone, men i egen kommune, forklarer Borg.

Jeg forstår Høies argumenter for å flytte på seg, men jeg ser også problemet mange av pasientene opplever.

Karmøy Kommune henviser bare til egne nettsider. «Fastlege Jan Ove Høie vil i høst flytte sin fastlegepraksis fra Skudenes legesenter til Åkra legesenter.
Bakgrunn for dette er et ønske om å være en del av et større faglig fellesskap som gir mulighet for god faglig utvikling og en god og stabil legetjeneste til beste for pasientene på fastlegelisten.»

 

 

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...