Mannskapsskifter og verkstedsopphold er utfordrende i disse tider

SkudenesNytt har vært i kontakt med Lars Peder Solstad, administrerende direktør i Solstad Offshore for å høre om hvordan koronapandemien påvirker driften av rederiet.

Som for de fleste andre, så er også vi sterkt påvirket av tiltakene innført i forbindelse med Koronaviruset.
Vi støtter disse tiltakene og vår og resten av samfunnets viktigste oppgave nå er å bidra til å stoppe spredning av viruset.

Vi er påvirket på mange måter blant annet i forbindelse med mannskapsskifter og verkstedopphold.
Vi har flere skip på verksted nå, og det er knyttet stor usikkerhet til dette.
Vi jobber tett med verftene vi benytter, men alle restriksjonene på reiser, også for servicepersonell, medfører utfordringer.

Kontraktene vi har inngått er ikke påvirket, foreløpig.
I landorganisasjonen arbeider de fleste fra hjemmekontor,
Solstad Offshore har ikke fått påvist virussmitte om bord på noen av sine skip.

Dette skriver Lars Peder Solstad i en epost til SkudenesNytt.

 

 

Du vil kanskje lese...