Skudenes Fjellag med solid overskudd i 2019

Torsdag kveld avholdt Skudenes Fjellag sitt årsmøte på Tåkelurfabrikken.
Tradisjon tro åpnet møte med allsang og passende nok med sangen “Mellom bakkar og berg”.
Astrid Fagerland, leder av fjellaget ledet møtet, der i overkant av 35 stort sett godt voksne hadde møtt frem.
Årsmøtesaker som gjennomgang av årsmeldinger, regnskap og valg av medlemmer til de ulike komiteene og styrene.
I følge regnskapstallene for 2019, gikk fjellaget med et flott og solid overskudd på 72.670 kr i fjor.

Når de mer formelle postene på programmet var unnagjort, var det tid for bevertning.
Gryterett med ris og salat, levert fra Lanternen etterfulgt av kake og kaffe.
Geir Dale viste en bildekavalkade fra hva fjellaget gjorde av ulike aktiviteter i 2019. Bilder fra turer og ulike arrangement.

Utlodning og mer allsang avsluttet møtet.

Årsmelding og regnskap fra fjellaget kan du lese her:    Årsmøte Skudenes Fjellag

 

 

Du vil kanskje lese...

Translate »