Regjeringen vil ha eksamen i gym på ungdomskolen

Eksamen i kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk og musikk kan bli innført for elever på ungdomsskolen.

Det opplyser kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til Aftenposten.
Hvis forslaget går gjennom, vil ordningen innføres fra høsten, men første kull som kan komme opp i disse fagene er elever som går ut av ungdomsskolen våren 2022.

– Eksamen i praktiske og estetiske fag kan bidra til å heve statusen til disse fagene.
Muligheten for å komme opp til eksamen i disse fagene har vært etterlyst fra flere hold. Samtidig får elevene mulighet til å vise hva de kan i flere fag enn det dagens eksamensordning gir rom for, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).
Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering fra høsten 2020.
Tirsdag sendes forslag til nye ordninger og regler på høring.

Regjeringen foreslår blant annet å innføre eksamen også i praktisk-estetiske fag.
Disse vil bli en del av trekkordningen på ungdomstrinnet hvis forslaget går gjennom.
Forslaget innebærer en lokalt gitt muntlig-praktisk eksamen med forberedelsesdel.

 

Praktisk-muntlig eksamen
Regjeringen foreslår også:

  • Nye eksamensformer med muntlig-praktisk eksamen i stedet for muntlig eksamen i flere fag, også i grunnskolen.
  • Å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i flere fag.
  • Å tydeliggjøre prinsippene for underveisvurdering og forholdet mellom underveis- og standpunktvurdering.

Sanner mener det kan være interessant å prøve ut skriftlig-muntlig eksamen i noen fag, og at forslaget om muntlig-praktiske eksamener er tilpasset de nye læreplanene, som innføres fra høsten.

– I de nye læreplanene skal flere fag bli mer praktiske og utforskende.
Da er det naturlig at eksamen blir tilpasset dette.
Det kan for eksempel innebære at man i en muntlig matteeksamen viser hvordan man programmerer, sier Sanner.

(©NTB)

Du vil kanskje lese...Translate »