Elektrosjokkvåpen avfyrt 13 ganger i Sør-Vest politidistrikt i fjor

Prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen (ESV) har pågått siden 1. januar 2019, og statistikken viser at mannskap i Sør-Vest politidistrikt har avfyrt ESV 13 ganger og truet med bruk av våpenet ved 18 tilfeller. Drivstøt er brukt én gang i løpet av det foregående året. De fleste oppdragene der det ble avfyrt ESV var i Stavanger, men våpenet ble også brukt i ett tilfelle på Stord, ett i Haugesund/Karmøy og ett i Søre Ryfylke.

 

 • En rekke alvorlige hendelser ble løst ved bruk av maktmiddelet som har blitt utprøvd i politiet i et drøyt år. I flere av tilfellene der elektrosjokkvåpen ble brukt var politiet i kontakt med personer som truet med å skade seg selv eller andre. Det er politiets plikt å handle når liv og helse står i fare, sier prosjektleder i Politidirektoratet, Kjetil Lussand.
 • Elektrosjokkvåpen kan være både effektivt og skadebegrensende, og har så langt blitt brukt på en fornuftig måte, mener hovedinstruktør for våpen i Sør-Vest politidistrikt, Øyvind Raustein.

 

I tillegg til Sør-Vest politidistrikt er Øst, Troms og Oslo en del av det toårige prøveprosjektet. Totalt ble ESV avfyrt 34 ganger i 2019. I samme periode ble det truet med bruk i 51 tilfeller, og gitt drivstøt to ganger.

 

For tidlig å konkludere

Det er bare utvalgte enheter i fire politidistrikt som deltar i prøveprosjektet, noe som betyr at ikke alle mannskapene bærer ESV i løpet av den toårige prosjektperioden. I Sør-Vest politidistrikt har en fokus på å kartlegge eventuelle forskjeller mellom by og bygd, og har valgt ut Stord, Sauda-Suldal og Etne-Vindafjord, samt Stavanger og Ryfylke som de geografiske utprøvingsområdene.

 

 • Det er for tidlig å konkludere. Prøveprosjektet går over to år og skal evalueres før en bestemmer seg om elektrosjokkvåpen skal innføres i politiet. Det vi kan si så langt er at rapportering om bruk og trusler om bruk er som forventet. I tillegg ser vi at terskelen for å avfyre elektrosjokkvåpen er høy, og at våpenet blir brukt i tråd med gjeldende instruks, sier Lussand.

 

Fakta om prøveprosjektet:

 • Gjennom utprøving i fire politidistrikter (Oslo, Øst, Troms og Sør-Vest) ønsker Politidirektoratet (POD) å finne ut om elektrosjokkvåpen kan være et egnet maktmiddel i politiets virksomhet.

Vi ønsker svar på to sentrale spørsmål:

 • Om bruk av elektrosjokkvåpen kan redusere skader i forbindelse med politiets utøvelse av makt
 • Om bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse, både bruk av skytevåpen, slagvåpen og pepperspray

Dette vil ikke POD ha svar på før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

 • All bruk av elektrosjokkvåpen skal registreres. Prosjektet evalueres underveis og etter at utprøvingen er over. Utprøvingen varer i inntil to år.
 • 500 tjenestepersoner skal delta i prøveprosjektet. De skal dele på 70 våpen.
 • I Sør-Vest politidistrikt vil en se nærmere på forskjellen mellom by og land og har valgt ut tjenesteområder utifra det. De som skal delta i prøveordningen er operativt mannskap i Etne-Vindafjord og Sauda-Suldal, Stord og Stavanger.

 

Fakta om elektrosjokkvåpen:

 • Er utstyrt med strømførende piler som blir skutt ut ved aktivering.
 • Er et supplement til, og ikke en erstatning for skytevåpen der det er hjemlet.
 • Ligger like under skytevåpen i maktpyramiden.
 • Har en pulserende strømsyklus på fem sekunder når en person blir truffet.
 • Har egen spesialinstruks for bruk.

Fakta om drivstøt

 • Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres.
 • Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet.
 • Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

 

Dette skriver Lunda Merethe Lie Leifsen, seniorrådgiver i Sør-Vest Politidistrikt i en pressemelding tirsdag formiddag.

 

 

Du vil kanskje lese...