Vil etablere bioraffineri i Skudeneshavn

Haugesund baserte Alginor, som gjennom en årrekke har prosjektert og utviklet en teknologi som eliminerer behovet for formalin i produkter innen legemidler, næringsmidler og helsekost, etablerer i disse dager produksjon i Skudeneshavn.

Nærheten til havet og råstoff er avgjørende når Alginor nå etablerer hjemmehavn for sitt «innhøstingsskip», Hypomar Inceptor, i Skudeneshavn amt etablerer produksjonslokaler på Steiningsholmen. Her skal det produseres salgbare, formalinfrie produkter basert på Alginor sine prosesser.

Hypomar Inceptor ble registrert i Skipsregisteret onsdag 04.12.2019, og danner grunnlag for at Alginor kan søke om en kommersiell høstelisens, på lik linje med andre aktører i bransjen.

Rent praktisk betyr dette at «Hypomar Inceptor» høster tare i havet – tar disse med til Skudeneshavn, og lager sine produkter der.

Innholdet av Formalin i legemidler, helsekost og næringsmidler kan i følge pressemeldingen fra Alginor, føre til innsnevringer i halspulsåren – med de komplikasjoner det måtte medføre. Dette er således en stor milepær for teknologi og utvikling innen nevnte områder – og problemet har etter sigende vært forsøkt løst i over 50 år.


Fra utvikling til industriell etablering

Alginor har drevet utvikling og prosjektering i over fem år – og går nå over i en industriell fase. Dette skjer etter blant annet 20 mill. i støtte fra EU. I selskapet finnes tung bakgrunn fra tidligere etableringer, som f.eks. Navamedic og Primex – som blandt annet var banebrytende i utviklingen av «Glucomed» som bestod av glucosamin utvunnet fra Kitin. Dette ble senere videreutviklet av Weifa Glucomed (Norsk legemiddelselskap).

 

Emisjonskapital – totalt NOK 7,9 million i 2019

Alginor inviterte i høst til andre transje i årets emisjonsplan på NOK 7,5 million. Denne transjen ble overtegnet av aksjonærene og 30 nye investorer, slik at i 2019 ble totalt NOK 7,9 million innhentet. Provenyet fra emisjonen er delvis brukt til å etablere et avansert laboratorium som er viktig for den videre prosess- og produktutviklingen til selskapet.

Videre er kapital benyttet til gjennomføring av prosjekter, i tråd med strategi.

 

Prosjektstatus

Alginor ASA har per i dag fire aktive prosjekter som dekker et bredt spekter av visjonen:
Hypomar-prosjektet, hvor våre teknologer i samarbeid med Bellona videreutvikler metoder for innhøsting med støtte fra Innovasjon Norge, hvor siktemålet er at prosjektet skal lede til bygging av et integrert høstefartøy;

EU SME-prosjektet, som omhandler store deler av teknologien og som ferdigstilles 30. august 2020 med et mål om full verifikasjon av AORTA, produktporteføljen og plan for bygging av en industriell demonstrator;

Nærings-ph.d.-prosjektet, et kommersielt samarbeid mellom Alginor og Universitetet i Bergen, hvor ph.d.-kandidat Marie Wekre arbeider med polyfenoler og karakterisering av disse. Polyfenolene som skal karakteriseres er substansen i taren som fører til den utstrakte bruken av formalin av dagens industri. Alginor ASA forvandler problemet dagens industri har om til verdifulle produkter med store markedspotensialer;

SkatteFUNN, “Bioraffinering av Laminaria hyperborea”, gir skattefradrag for alt arbeid i FoU prosjektene.


Velkommen
SkudenesNytt ønsker Alginor Velkommen til Skudeneshavn og håper på gode tider og god verdiskapning for både seg selv, industrien og for lokalsmafunnet.

Du vil kanskje lese...