Må fikse kirken for over 2 millioner kroner

I 2017 fikk Karmøy Kirkelig fellesråd utarbeidet i samarbeid med riksantikvaren en tilstandsrapport for kirkene i Karmøy og vedlikeholdet av disse.
Riksantikvaren lagde i 2017 en liste med 60 kirkebygg i hele landet som blir regnet som verneverdige kirker.
Disse kunne da søke om midler fra en pott på 9 millioner fra staten.

De som var i dårligst forfatning blir prioritert først noe som viser at Falnes blir prioritert tidlig, sier Ole Thomas Fidjeland ved menighetskontoret til Falnes og Ferkingstad.
Kirkeverge i Karmøy Kommune Kjetil Osnes Bøe forteller til SkudenesNytt at i Falnes kirke er det er mye råttent tremateriell og mange bjelker i veldig dårlig forfatning.
Taket må fikses. Deler av tårnet og spiret er det en del arbeid som må gjøres.

Falnes kirke får 350.000 kroner fra riksantikvaren til dette vedlikeholdsarbeidet.
Slik det kan se ut som nå så får vi rundt 2 millioner kroner fra kommunen som investeringsmidler til å forbedre kirkens tilstand, sier Osnes Bøe.
Jeg ser ikke bort fra at det kan bli en kostnad på 2-2,5 millioner kroner å fikse Falnes kirke.
Situasjonen er såpass alvorlig at dersom ikke noe blir gjort nå så kan resultatet bli at kirkene må stenges, forteller Fidjeland.

Vi har fått beskjed fra om at det må en detaljert framdriftsplan være på plass innen 31. desember i år, og tiltakene skal være ferdigstilt innen 1. juni 2020, avslutter kirkevergen.

 

 

Du vil kanskje lese...