Rådmannen vil legge ned helsestasjonen i Skudeneshavn

I rådmannens budsjettforslag kommer det frem at helsestasjonen i Skudeneshavn igjen står i fare for å bli lagt ned og flyttet til Åkra.

Rådmannen skriver følgende:
“Karmøy kommune har mange små helsestasjoner.
Inntektssystemet fungerer slik at kommunen får mindre midler når barnetallet går ned, og for å kunne dekke opp økte oppgaver for andre aldersgrupper er det nødvendig å justeres ressursbruk deretter.
Ut fra utviklingen i fødseltallet i Karmøy er det nødvendig å slå sammen helsestasjoner for å få en best mulig ressursutnyttelse og bedre bruk av kompetanse både i helsestasjon og skolehelsetjenesten.
Det er vedtatt en sammenslåing av helsestasjonen på Norheim og Avaldsnes med lokasjon i Norheimområdet.
Det arbeides med utvidelse og alternativer for nye lokaler på Norheim.
Samlokalisering av Åkra og Skudenes helsestasjon kan effektueres allerede i 2020.
Her er det store og moderne arealer tilgjengelige i Åkra som vil gi gode lokaler for hele distrikt sør.”

SkudenesNytt har fått informasjon om at ansatte ved helsestasjonen på Åkra er bekymret over begrensede parkeringsmuligheter for ansatte og kunder ved helsestasjonen.
Dette vil heller ikke bli bedre dersom det blir en sammenslåing, med flere ansatte og mange flere kunder.
Småbarnsmødre i Skudeneshavn som SkudenesNytt har snakket med forteller at de møter andre mødre med barn i samme alder, som deres barn gjerne skal gå i klasse med eller i barnehage sammen med på helsestasjonen. Dette vil ikke være tilfelle på samme måte om helsestasjonen flyttes til Åkra.


Kommunestyret la forslaget dødt

I mai 2019 skrev SkudenesNytt en sak der rådmannen i Karmøy kom 8 mai med forslag om å vurdere flytting av helsestasjonen fra Skudeneshavn til Åkra for å spare inn 0,6 årsverk.
Mandag 13 mai gikk forslaget i grus da kommunestyret tok opp saken.
Høyres ordførerkandidat Tor Kristian Gaard svarte med “Nei aldri i verden om vi legger den ned.” fra talerstolen ved kommunestyret.
Et rent flertall blant representantene i kommunestyresalen stemte for å legge hele nedleggelseprosessen død.
Dermed kan ikke kommuneadministrasjonen vurdere nedleggelse som en del av innsparingstiltakene.


Vil spare penger – vil ikke svare

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen sier til SkudenesNytt at de hele tiden ser på muligheter for å kunne spare inn penger, men at dette ikke er endelig vedtatt.
Det er opp til kommunestyret å vedta om dette blir noe av, når de skal vedta budsjettet for neste år.
SkudenesNytt la frem kommunestyrets vedtak fra 13.mai i år der enstemmig kommunestyre stemte for å “frede” helsestasjonen i Skudeneshavn, men rådmannens svar var bare å henvise undertegnede videre til kommunalsjefen for helse og omsorg Nora Olsen-Sund, men SkudenesNytt lykkes ikke å få tak i henne for en kommentar.

 

 

Du vil kanskje lese...

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet godtar du bruken av informasjonskapsler.