8,2 millioner til renovering og nybygg av brannstasjonen

Etter at arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn ved brannstasjonene i Karmøy 2017 ble det gitt pålegg om å gjennomføre midlertidige og permanente tiltak for å redusere kjemisk helsefare knyttet til brannrøyk og sot.
Dette innebærer blant annet å etablere garderober med ren og skitten sone samt etablering av ventilasjon i vognhall.
Brannstasjonen i Skudeneshavn er den eneste av dagens stasjoner som skal bestå videre etter at nye stasjoner på Raglamyr og Vea blir etablert.
Bygget er i en såpass dårlig befatning at det er vanskelig å etablere tilfredsstillende garderobeforhold i eksisterende bygningsmasse.
Det er derfor vurdert som mest hensiktsmessig å rive den eldste delen av bygget og føre denne opp på ny.
Prosjektet omfatter ombygging av eksisterende bygningsmasse og oppføring av tilbygg ved Skudenes brannstasjon slik at brannstasjonen vil få garderobeforhold inneklima og nødvendige fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til arbeidsmiljø for brannmannskapene.
Investeringen var i utgangspunktet tenkt å dekkes innenfor prosjektet.
Mindre oppgraderinger av bygg og anlegg med bakgrunn i at prosjektets innhold og omfang ble det vurdert hensiktsmessig å opprette et nytt prosjekt.
Dette frigir også midler i 2020 til andre nødvendige oppgraderinger av bygg og anlegg i kommunen.
Dette skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen i sitt forslag til budsjett.


Planlagt utført i første halvdel av 2020

Status for prosjektet er at det nærmer seg ferdig prosjektert og konkurransegrunnlag er under utarbeidelse.
Vi planlegger å gjennomføre innkjøps konkurranse i løpet av november 2019.
Vi må avvente priser i de tilbudene som blir gitt før vi vet om vi kan gjennomføre prosjektet innenfor den rammen som ligger inne i budsjettforslaget eller om vi eventuelt må gjøre endringer for å få ned kostnadsnivået.
Prosjektet er planlagt utført i første halvdel av 2020 om kostnadsnivået er innen for budsjettet, skriver Tor Martin Søndenå, virksomhetsleder Byggforvaltning i Karmøy Kommune i en epost til SkudenesNytt.

Fasaden sett fra baksiden av stasjonen. Øverst: Slik den er nå. Nederst: Slik de ser for seg den skal bli.

 

 

Fasaden sett fra Gamle Syrevegen. Øverst: Slik den er nå. Nederst: Slik de ser for seg den skal bli.

Alle tegninger er publisert med tillatelse fra Karmøy Kommune og arkitekt Vikanes Bungum Arkitekter

 

 

Du vil kanskje lese...