Bekrefter nytt sykehjem

I rådmannens budsjettsforslag er det lagt inn total netto budsjettramme på 88 067 mill kroner med målsetning om å etablere 100 nye plasser for heldøgnsomsorg i Karmøy kommune innen 2028. De nye plassene for heldøgnsomsorg skal bestå både av institusjonsplasser og heldøgns omsorgsboliger i henhold til vedtak i kommunestyret i desember 2018 skal 40 av de 100 heldøgnsomsorgsplassene lokaliseres i Skudeneshavn fordelt på 32 sykehjemsplasser 8 heldøgnsomsorgsboliger og et dagsenter for minst 18 personer.

Prosjektet er igangsatt og det gamle sykehjemmet ble sanert høsten 2019.
Karmøy kommune har i samme tidsperiode igangsatt og ferdigstilt et skisseprosjekt hvor målet er å føre opp et nytt bygg på samme tomt i Skudeneshavn.
Prosjektet er enda i planleggingsstadiet men det jobbes for at sykehjemmet skal kunne stå ferdig i løpet av 2022

Dette skriver rådmann i Karmøy Vibeke Vikse Johnsen i sitt budsjettforslag.

 

 

 

Du vil kanskje lese...

Translate »