Skudenes Fjellag 75 år

Torsdag kveld var det dekket til storslått feiring på Lanternen.
Skudenes Fjellag feiret 75 år, med middag, dessert og kaker til de inviterte.
Gruppa “Me 3” med Karl Erik Lie, Jan Einar Valhammer og Svein Enerstvedt opptrådte med sanger fra Beatles og Elvis i kjent stil.

Jubileets festtaler var han som har vært leder for fjellaget i over 10 år, men som gav vervet videre i 2017, Geir Dale.
Han snakket om stier. At stiene er blitt til gjennom generasjoner.
At stiene var ikke lagt der det nødvendigvis var kortest å gå, men stiene er der de krevde minst energi av den som bruker den.
– “Hold deg på stien, så kommer du frem” , avsluttet Geir med.

“Me 3” sang og spilte

 

Frivilligheten er limet i Karmøy
Varaordfører Alf Magne Grindhaug representerte Karmøy Kommune for anledningen.
Grindhaug holdt en kort tale der han snakket om at frivilligheten er limet i Karmøy.
At fjellaget og alt det de driver med hadde ikke vært der om det ikke hadde vært for at frivilligheten står så sterkt i Skudeneshavn.
Han delte ut blomster og en gavesjekk, før han spøkte med at den måtte bli hevet før mandag kl 14, da budsjettet til Karmøy ville bli lagt frem og at ingen kunne garantere hvordan det ville gå.
Alf Magne dro frem arbeidet fjellaget har gjort og gjør for at “turfolket i joggesko” skal kunne komme seg ut.
At kilometervis med løyper jevnlig blir ryddet, klopper blir bygget over myrer og at mange skilt blir laget og satt ut i naturen.
– Hver rød dag er dørene åpne på Røyningsbu og man blir møtt av et fantastisk vertskap, takket være frivillige sa Alf Magne.

Fult hus for jubilanten

 

Startet for å beplante Karmøyheiene
Skudenes Fjellag ble etablert i 1944.
I vedtektene for fjellaget stod mottoet “Skog over Karmøy”, forklarer Thorleif Olsen.
Karmøyheiene var bare “øde vidder” og da var ideen at man skulle beplante Karmøyheiene.

Området der Røyningsbu i dag ligger var felleseie mellom flere gårder i Vik.
Et av kravene for at Skudenes Fjellag skulle få disponere et område var at de plantet trær.
Engasjert ungdom ble sendt ut for å plante grantrær på et område på nærmere 300 mål.
Noen år senere startet arbeidet med å bygge hytta på Røyningsbu.

Under byggingen rundt 1950.                                                            Foto:  Skudenes Fjellag

 

“Tyskerbrakke”
En gammel tysk offisersbrakke fra Trivardelia ble plukket ned, kjørt med lastebil til Skjenet, der det ble videre fraktet med hest og for hånd inn til Røyningsvannet.
Før man kunne begynne fraktingen av materialer, måtte det ryddes og lages en slags veg innover.
Arbeidet ble startet i rundt 1949, alt ble gjort på dugnad og første utgave av hytta stod ferdig sommeren 1952. Det ble feiret med en stor innvielsefest, forteller Thorleif.
Skudenes Fjellag eier og disponerer nå en tomt på ca 20 mål rundt Røyningsbu.
Flere av de fremmøtte på jubileet var med på dette arbeidet, både bygging av hytta og planting av trær.
I følge flere av de som var unge på den tiden var nå avdøde Jarl Jonassen en av viktig pionerene for fjellaget og dette arbeidet.

Røyningsbu før skogen vokste frem.                                                               Foto: Skudenes Fjellag

 

 

 

Du vil kanskje lese...