Hastetiltak før Skudefestivalen ble elendig asfaltering

SkudenesNytt har fått flere tips om dårlig og stygt asfaltarbeid på torget.

Avdelingsingeniør Hilde C. Pettersen ved vei og samferdsel i Karmøy Kommune skriver i en epost til SkudenesNytt at dette var et hastetiltak dagen før årets Skudefestival.
Det var flere salgsboder som fikk vann inn i bodene og våre folk måtte legge i oljegrus som et midlertidig tiltak.
Det et utfordrende dekke på hele torget med flere forsenkninger og forhøyninger.
Torget er nok moden for oppgradering.
Arbeidet med å lappe blir derfor også utfordrende å få til på en visuell god måte.
Vi skal imidlertid gå over dette igjen og prøve å få det bedre enn det i dag.

 

 

 

 

Du vil kanskje lese...Translate »