Dårlige prosjekt og økte kostnader førte til minus for Skude Industri

Skude Industri hadde i 2018 inntekter for 87,2 millioner noe som er en oppgang fra 55 millioner i 2017.
Bedriftens inntekter på 87,2 millioner og driftskostnader på 87,7 millioner dette førte til at selskapet fikk et driftsresultat på -492.000 kroner for 2018.

Noenlunde null
Det er korrekt at vi nådde budsjettet på ca MNOK 80 i omsetning.
Vi hadde imidlertid noen dårlige prosjekt og økte avskrivingskostnader som følge av nødvendige investeringer i maskiner og utstyr.
Det er imidlertid positivt at vi klarer å holde, noenlunde, nullen – i et fortsatt vanskelig marked i 2018, skriver Rune Lilledahl, administrerende direktør i Skude Industri til SkudenesNytt.

 

 

Du vil kanskje lese...