LESERINNLEGG: Fylkesmannens inngripen er distriktsfientlig

Skudeneshavn Næringsforening registrerer oppgitt at fylkesmann i Rogaland kommer med nok en innsigelse mot Ny Fv. 47 Veakrossen- Åkrehamn sør.

Noen få spørsmål blant mange i tilknytning til innsigelsen Fylkesmannens konklusjon er «Vi har av hensyn til jordvern og naturmangfold, faglig råd om at alternativ 2 velges.»

Er Statens vegvesen sine vurderinger om trafikksikkerhet fullstendig tilsidesatt i Fylkesmannens vurdering og kan fylkesmannen med hånden på hjertet argumentere for at Alternativ 2 gir like god trafikksikkerhetseffekt som alternativet de vender tommelen ned for.

Synes fylkesmannen det er en fremtidsretta løsning på de trafikale utfordringene å lede all trafikk med store mengder tungtransport gjennom tettbebygd strøk med 3 skolesoner?

Videre setter fylkesmann spørsmål om trafikk- og befolkningsprognosene på Sør-Karmøy frem mot 2040, og skriver blant annet at nasjonale og regionale planer vil at «mest mulig vekst i persontransport skal tas med gange, sykling og kollektivtransport. Dette kan også gi grunnlag for mindre trafikkøkning enn antydet.»

Har Fylkesmannen fått noen signaler om at kollektivtilbudet på Sør-Karmøy skal vesentlig forbedres de neste 20 årene? Gange og sykling som alternativ antar vi at fylkesmann selv ser er en urealistisk forventning.

Har fylkesmannen vurdert fordelene med kortere reisetid for alle i sone 1 mot sentrale arbeidsmarked, og med dette muligheten for revitalisering av et helt lokalsamfunn både som bo og arbeidsmarked?

Vi registrerer at fylkesmann vekter både trafikksikkerhet og distriktsutvikling adskillig lavere enn hensyn til naturmangfold og jordvern, selv om det er gjort en solid innsats fra Statens vegvesen og Karmøy kommune for å bøte på inngrepene.

Det har vært, og er et solid flertall for Alternativ 1 i Karmøy.

Her setter fylkesmann i Rogaland seg over lokaldemokratiet og kommunens ønske om samfunnsutvikling på en måte vi reagerer kraftig på. Det er rett og slett en distriktsfiendtlig konklusjon.

Skrevet av Ståle Landaas

Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...