Dagsferske nyheter om sykkelstien Skudeneshavn – Kyrkjeleite

SkudenesNytt har blitt kontakta av Susan Borg som i dag fredag har vært i møte med styringsgruppen for Haugalandspakken (er vararepr. for Karmøy).
Hun forteller at:

Flere orienteringssaker stod på sakskartet. Bl.a. status på gang og sykkelvei Skudenes- Kyrkjeleit.
Grunnerverv er snart avslutta og byggestart blir i starten på nyåret.
Ellers så er det spekulasjoner om finansiering av prosjekter i Haugalandspakken, bl.a. omkjøringsveien.
Det som mange ikke er klar over, er at Haugalandspakken ikke er lånefinansiert.
Det er altså ingen gjeld. Det er selskapet Ferde som forvalte pengene. Det er de som kreve inn og betale ut til de forskjellige prosjektene.
I.o.m. at søknaden om takstøkning ennå ikke er blitt behandlet av samferdselsdepartementet “taper” Haugalandspakken 300 mill. i året.
Det gjør at man til høsten må se på hvilke prosjekter som må tas ut av lista.

Du vil kanskje lese...