Gir 410.000 kr til inkludering av barn i lavinntektsfamilier

«En god oppvekst er viktig for barn og unges videre utvikling. Vi må derfor sørge for at barn og unge får gode minner fra oppveksten, gjennom blant annet å kunne delta på sosiale aktiviteter og på ferier.
Det er viktig at barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier får delta på aktiviteter sammen med sine venner. Det bidrar til tilhørighet og er viktig for å forhindre utenforskap blant barn og unge.
Dette ønsker vi å sikre gjennom denne tilskuddsordningen», sier Rune Midtun.

FrP i regjering er opptatt av at barn og unge skal få delta på aktive arenaer sammen med sine venner uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.
Derfor har det vært en viktig satsing for regjeringen å styrke den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

Regjeringen har et mål om at alle barn og unge skal få delta jevnlig på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.
Tilbudene midlene gis til er varierte, og skal sikre at barn og unge kan være med både på hverdagslige fritidsaktiviteter, og å få reise på ferie.
Midlene i tilskuddsordningen gis blant annet til lag, foreninger og organisasjoner i kommunene som skal gi barn og unge en større tilgang til rimelige eller kostnadsfrie ferie- og fritidstilbud.

Gode ferieopplevelser er viktig for barn og unge.
Denne ordningen gjør at flere barn får disse opplevelsene, og for «Ole» betyr det mye å ha noe å fortelle klassekameratene om når skoleferien er over.

På Karmøy har «Kjør for Livet AS» fått tildelt kroner 260.000,- gjennom tilskuddsordningen.
Kjør for livet er en nasjonal organisasjon som mål å inkludere barn og ungdom, og forhindre utenforskap og fattigdom.
Tiltaket er et fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 19 år, med fokus på mestring, inkludering, trivsel og trygghet.
En klubb består av 5-7 deltakerplasser, og gis et tilbud opp til 28 ungdommer i løpet av et år.
Det gjennomføres en aktivitet per kveld, som f.eks. fjellklatring, klatrepark, skating, BMX sykling, bilcross, offroadsykling, hest, ulik sjøsport med mere.

Rekrutteringen gjøres i samarbeid med aktuelle instanser hos Kommunen.

I tillegg, har tilskuddsordningen gitt Karmøy Kommune støtte på kroner 150.000,- for «sunn livsstil for flyktningbarn og ungdom».
Tiltaket skal bidra til å styrke integrering av flyktningbarn- og ungdom bosatt i Karmøy Kommune.
Gjennom planlagte aktiviteter som gjennomføres strukturert og systematisk, skal tiltaket bidra til integrering av flyktningbarn- og ungdom, og deres foreldre.

«Tilskuddsordningen er midler til organisasjoner, kommuner og private som skal gi barn og unge et rikere aktivitetstilbud, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon», sier Silje Hjemdal, medlem av familie og kulturkomiteen for FrP på Stortinget.

Dette skriver Rune Midtun i en pressemelding til SkudenesNytt.Translate »