135.000 kr i festivalstøtte til Skudeneshavn

Tirsdag 10 april skal politikerne i hovedutvalget for oppvekst og kultur ta stilling til hvilke festivaler som skal få kommunal støtte i 2019.
Slik det kan se ut nå utfra de politiske papirene så har kommunen 250.000 kr i budsjettet til festivaler.

Kr. 135.000 av disse ser ut til at skal gå til festivaler i Skudeneshavn.

Skudefestivalen kr 50.000.

SILK – kr 50.000.  Dette blir utbetalt som del av treårig festivaltilskudd, vedtatt i 2018.

I-CAN (International Cartoon and Animation Festival of Norway) kr 25 000.

Julemarkedet i Skudeneshavn får kr 10.000.
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/dinannonse19_liggende_rød.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/dinannonse19_liggende_rød.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/Basseng19_liggende.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/Basseng19_liggende.png


Translate »