Ikke lengre avløp rett i sjøen

For 2 år siden brukte Skudenes Båtforening flere hundre tusen kroner på å få lagd flere dusjer til offentlig bruk i første etasje av huset båtforeningen disponerer i sentrum.
Den gang ble avløpsrørene fra dusjene lagt rett ut i sjøen.

Nå er flisegulvet meislet opp, nye rør skal legges for å koble avløpet til det kommunale rørsystemet.
Når husene rundt skulle i gang med å grave opp og koble seg til det kommunale så benytta vi sjansen å koble oss til, forteller Geir Simonsen i Skudenes Båtforening.

Fått lagt ned nye rør

Det har vært et toalett i forbindelse med dusjanlegget, men det har ikke vært i bruk grunnet ordningen med avløp rett i sjøen.
Nå vil vi få koblet dette også til de nye rørene slik at turister kan bruke dette også, avslutter Simonsen.
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png


Translate »