Nå er rivingen igang

Det ble i investeringsbudsjettet for 2016 vedtatt å avsette midler for å få revet «Solheimsbarakkå», også bare kalt “Barakkå” mellom legesenteret og sykehjemmet.
Totalbudsjettet for riving av «Solheimsbarakkå» er på kr. 1.256.000, som er innenfor det billigste anbudet.

Byggegjerder er satt opp rundt hele huset og arbeidet med å fjerne asbestplater på taket er i gang.
Når hele bygget er borte er usikkert, men arbeidet vil fortsette utover våren.

Du vil kanskje lese...